Eucharisztikus Kongresszus

Eucharisztikus Kongresszus honlapja: www.iec2020.hu

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programja:
https://www.iec2020.hu/hu/program


Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.