SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – HÚSVÉTVASÁRNAP (2024. MÁRCIUS 31. )

 • Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk templomunkban.
 • Örömút járásra hívnak minden érdeklődőt Húsvéthétfőn a Domonkos nővérek. Találkozó reggel 8 órakor a Herényi templomnál, majd onnan indul az Örömút, melynek keretében a keresztút mintájára a feltámadás eseményeit elmélkedik át.
 • Április 4-én, csütörtökön délután ½ 5 órakor a Székesegyházban az áprilisban elsőáldozáshoz járuló diákok felkészítő foglalkozása lesz.
 • Elsőcsütörtökön az esti szentmise után szentségimádási óra lesz Püspök atya és a domonkos nővérek vezetésével.
 • Elsőpénteken a házaknál látogatjuk meg az elsőpéntekes betegeket.
 • A Mária Országa imaközösség hazánk lelki megújulásáért rózsafüzér imádságra várja a Testvéreket április 5-én, pénteken ½ 5 órára a Zárdatemplomba.
 • Örömmel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy Székesegyházunk Szent II. János Pál pápa vérereklyéjével és Szent Fausztina csontereklyéjével gazdagodik. Ünnepélyes elhelyezésük templomunkban április 6-án, szombaton, az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén, este 6 órakor lesz püspöki szentmise keretében. Bátorítjuk a kedves Testvéreket, hogy minél többen legyünk együtt ezen az estén, kérve az Isteni irgalom segítségét, valamin Szent II. János Pál pápa és Szent Fausztina nővér közbenjárását közösségeinkért, családunkért, betegeinkért. És ahogy valaki a plébánia facebook oldalára írta: a szeretet egy cseppje és az irgalom egy sugara ezen ereklyéken keresztül hozzon városunkba békét, boldogságot és a feltámadás reményét.
 • Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz. Teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételekkel: szentgyónás, szentáldozás és imádság a szentatya szándékára. Délután 3 órakor – az irgalmasság órájában – az engesztelés lelkületével végezzük az irgalmasság imaóráját a Jézus Szíve oltárnál Szent Fausztina nővér ereklyéjének jelenlétében.
 • Jövő vasárnap a Székesegyház világításának korszerűsítésére adjuk perselyadományunkat.
 • Plébánosunk összeállításában megjelent egy könyv, Fatimai kilenced címmel. A könyv tartalmazza a jelenések történetét és a pápák felajánló imáját a fatimai Szűzanyához. A könyv használható egyéni vagy közösségi imádság céljára is. Megvásárolható 3.900 Ft-os áron a sekrestyében.
 • A Székesegyház lelkipásztorai nevében Isten áldásaiban és kegyelmében gazdag, áldott, szent ünnepeket kívánunk mindenkinek.