Rózsafűzér felépítése

A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük,
majd elmondjuk az Apostoli hitvallást (Hiszekegy).

Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat:
– Mi Atyánk…,
– 3x Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal
– Dicsőség

Ezt követően kezdjük a tizedeket:
– Miatyánk
– 10x Üdvözlégy a megfelelő titokkal
– a tizedek végén a Dicsőséget imádkozzuk

Hiszekegy (1) – Apostoli hitvallás

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében,
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették;
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.

Miatyánk (2)

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen

Üdvözlégy (3)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
(titok )
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen

Dicsőség, Fatimai fohász (4)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől!
Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.