Húsvéthétfő

Hangzó evangélium (Máté 28, 8 – 15)

Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat.
Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Az asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak engem.”
Az asszonyok még úton voltak, amikor néhány őr a városba ment, és jelentette a főpapoknak mindazt, ami történt. Ezek összehívták a nép vezetőit, és tanácsot tartottak. Azután sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik: „Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, eljöttek Jézus tanítványai, és ellopták őt. Ha a helytartó tudomást szerez a dologról, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk titeket.”
A katonák elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. Ez a beszéd a zsidóknál a mai napig el van terjedve.
Mt 28,8-15


„Nem teszünk úgy, mintha az élet csupán szépségekből állna. Tudatában vagyunk a bűn, a fájdalom, a szegénység sötétségének. De tudjuk, hogy Jézus legyőzte a bűnt, és a saját fájdalmain keresztül eljutott a feltámadás dicsőségébe. Mi pedig misztériumának fényében élünk, halálának és feltámadásának misztériumában. Mi a húsvét emberei vagyunk és az alleluja az énekünk. ”
(Szent II. János Pál pápa)


„ A katonák elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. ”

Római katonák: A római hadseregben uralkodó fegyelem, szigorú büntetési rendszer, valamint az egységhez tartozás tudata mind azt a célt szolgálta, hogy a katonák kellő kitartással rendelkezzenek. A győztes hadsereg veszteségei általában nem haladták meg az 5%-ot, ezzel szemben a legyőzöttek veszteségei ennek sokszorosára rúghattak. A római hadvezetés nagy hangsúlyt fektetett az ellenség kíméletlen üldözésére, aminek során a hajszát a lovasság vezette, a cél pedig minél több menekülő lemészárlása volt, hogy az ellenség többé ne merjen a római hadsereggel ujjat húzni.
(Napi Történelmi Forrás – ntf.hu)


Az ortodox egyházak Feltámadás templomának hívják (Anasztaszísz).

VISSZA a Nagyhét főoldalra