Székesegyházért Alapítvány

 Együtt a Székesegyházért!

„ Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után:
szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.
A veréb is talál házat és a fecske is fészket magának,
ahová fiait helyezhesse, – a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura,
én Királyom és én Istenem!
Boldogok, akik lakoznak a te házadban,
dicsérhetnek téged szüntelen!”     Zsolt.,84.2-5.

Nagy örömmel értesítjük minden kedves testvérünket, hogy  2008. december 22-én néhány lelkes szombathelyi hívő létrehozta a Szombathelyi Székesegyházért Közhasznú Alapítványt, Dr.Veres András püspök és Miszori Zoltán plébános Urak támogatásával.

Az Alapítvány elsődleges célja, hogy támogatókat találjon a Szombathelyi Székesegyház, valamint a Szombathelyi Főplébánia és környezete műemlékvédelmére, különös tekintettel azok karbantartására és restaurálására.

További feladatának tekinti az Alapítvány a Főplébánia keretei között működő Karitász csoport támogatását is, mely a rászorulók, szociálisan hátrányos helyzetűeknek nyújt segítő kezet.

Köszönettel és hálával veszünk minden támogatást, adományt mindazon hívő társunktól, aki szívén viseli a szombathelyi Székesegyházunk jövőjét, s magáénak érzi a felhívást, hogy tegyünk együtt a Székesegyházért !

Szombathely, 2009.január 18.

Koltay Ferenc – Kuratórium Elnöke

Bauer Ildikó – Kuratórium Titkár