Virágné Geiszler Éva

1981-ben születtem Szombathelyen, hívő katolikus családban. Anyai nagyapám kántor volt. Szüleim testvéremet és engem is vallásosan neveltek. Gyermekkoromban a szombathelyi Főplébániára jártam hittanra, szentmiséken ministráltam, később kamarakórusban énekeltem. A szombathelyi székesegyházban járultam első szentáldozáshoz és ott bérmált meg dr. Konkoly István püspök atya 8. osztályos koromban. Házasságot is ebben a templomban kötöttem 2008-ban. Lelki otthonomnak tekintem e templomot, hiszen gyermekkoromtól kezdve életem minden fontos eseménye ide köt. 1996-tól az Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam négy éves képzésében vettem részt. Ezzel együtt a Werner-kórus tagja is lettem kb. 18 évre. 1999-től kántorizálok, végzek rendszeresen zenei szolgálatot nem csak a szombathelyi székesegyházban, hanem más templomokban is.

Tanulmányaim: 2000-ben érettségiztem a Szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskolában. Ugyan ebben az évben szereztem meg az Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyamon kántori oklevelemet. 2004-ben matematika, számítástechnika szakos tanári diplomámat a Berzsenyi Dániel Főiskolán vettem át, hittanári diplomámat pedig szintén ugyan ebben az évben a Győri Hittudományi Főiskolán. 2011-ben hittanár-nevelőtanár szakon egyetemi diplomát szereztem. 2017-ben az ELTE-n pedagógia mérés és értékelés területen szakvizsgát tettem.

Jelenleg a Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban tanítok hittant és informatikát, segítem az iskola énekkarának munkáját.