Isteni Irgalmasság


Isteni Irgalmasság tisztelete

Isteni Irgalmasság tiszteletének öt formája

Isteni Irgalmasság kilenced


Dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök összefoglalójának részlete, elhangzott a Vatikáni Rádióban 2010. április 12-én:

Fausztina nővér Lengyelország egy kis falujában született 1905-ben többgyermekes családban. Szegénységük miatt csupán két és fél évig járt iskolába a fiatal leány. Hét éves korában már érezte Isten hívását. 20 éves korában Varsóban belépett az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába. Egészen biztos, hogy a Gondviselés vezette ide, így az Irgalmasság Anyja oltalma alatt készülhetett Jézustól kapott küldetésére. Csupán 13 évet töltött a kolostorban, mert 1938-ban 33 éves korában már hazahívta őt az Úr Jézus az örökkévalóságba. Küldetésének lényege abban állt, hogy újra felidézze a Szentírásban kinyilatkoztatott igazságot: Isten irgalmas szeretetét. Ez az isteni irgalmasság minden ember iránt, még a legnagyobb bűnös iránt is megnyilvánul, ha beismeri és megbánja bűnét, bocsánatot kér, amint ezt a tékozló fiú is tette. Fausztina nővér híres Naplójában, amelyet már sok nyelvre lefordítottak, beszámol Istennel, Jézussal való bensőséges kapcsolatáról, Jézustól kapott küldetéséről. De beszámol arról is, hogy milyen sok öröme volt e 13 év alatt, és milyen nagyon sokat kellett szenvednie testileg-lelkileg. Az életszentség hírében halt meg 1938. október 5-én.

Halála után 1965-ben Krakkóban megkezdődött boldoggá avatásának kezdeményezése.

II. János Pál pápa fiatalkorától kezdve ismerte Fausztina nővér Naplóját és figyelemmel kísérte az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjedését.

1980-ban megírta „Az irgalomban gazdag Isten” szavakkal kezdődő enciklikáját. Ebben a Szentatya a kinyilatkoztatás alapján ismerteti Isten határtalan irgalmát. Ezzel nagyban hozzájárult az irgalmasság tiszteletének világméretű elterjedéséhez.

1993-ban húsvét második vasárnapján boldoggá avatta Fausztina nővért. Homíliájából néhány szót idézek: „Boldog Fausztina nővér, köszönöm neked, hogy újra felidézted a világnak az isteni irgalmasság nagy titkát… amelyre olyan nagy szüksége van ma az embernek és az egész világnak.”

2000-ben, a jubileumi szent évben, ismét húsvét második vasárnapján történt a nővér szentté avatása. Idézek a Szentatya szavaiból, amelyek rávilágítanak ennek a misztériumnak mélységére: „Jézus megmutatta övéinek kezét és oldalát, vagyis a szenvedés sebeit. Mindenekelőtt szívének sebhelyét, ahonnan az irgalom nagy forrása fakad és az emberiségre árad. Ebből a szívből Fausztina nővér két fénysugarat lát, amelyek megvilágítják az egész világot.

A vér felidézi a keresztáldozatot és az Eucharisztia ajándékát, a víz a keresztségre és a Szentlélek adományaira emlékeztet. Nem új üzenet ez, de annak lehet tartani, mert abban segít bennünket, hogy mélyebben átéljük húsvét evangéliumát és hogy korunk emberiségének, mint fénysugarat ajánljuk.

Az isteni irgalom fénye, melyet az Úr Fausztina nővéren keresztül akar ismét átadni a világnak, megvilágítja a harmadik évezred útját.”

A Szentatya a továbbiakban úgy rendelkezett, hogy húsvét második vasárnapja az egész egyházban az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA nevet viselje.

Tudjuk a Naplóból, hogy maga az Úr Jézus kérte ennek az ünnepnek a bevezetését, és azt is mondta, hogy ez az ünnep húsvét második vasárnapján legyen. Azóta maga a Szentatya is minden évben megemlékezett húsvét második vasárnapján az isteni irgalmasságról.

Erre az ünnepre készülünk kilenceddel Nagypéntektől kezdve. Imádkozunk minden embercsoportért: az egész emberiségért, főleg a bűnösökért, papokért és szerzetesekért, a Jézushoz hűséges lelkekért, azokért, akik még nem ismerik Istent, azokért, akik elszakadtak az egyháztól, a kisgyermekekért, az irgalmasság tiszteletének terjesztőiért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, végül az elhidegült lelkekért.

Szívből kívánom, hogy minél többen ismerjék meg a Napló alapján az Isteni Irgalmasság csodálatos misztériumát. Sokan nyilatkoztak már úgy, hogy rendkívüli hatással volt rájuk a Napló, és életükben komoly változás következett be. Egészen biztos, hogy mindenki gazdagodik a Napló olvasása által.

Az Irgalmas Jézus képét is nagy tisztelettel vegyük kézbe, helyezzük el otthonainkban, és sokszor mondjuk el azt a fohászt, amely Jézus kívánsága szerint olvasható a képen: „Jézusom, bízom benned!”


Kapcsolódó hírek:


Énekeljük együtt az irgalmasság rózsafüzérét

Az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének (Rosarium Divinae Misericordiae) magyar nyelvű szövegéhez Kovács Szilárd, a pécsi székesegyház zenei igazgatója komponált dallamot, melynek segítségével közös imádságra hívnak mindenkit. A teljes cikk és a letölthető kotta ITT található.


Bekerül az általános római naptárba Szent Fausztina nővér ünnepe

Ferenc pápa erről szóló határozatát május 18-án, Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumán tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció. A teljes cikk ITT olvasható.


Brenner József atya az Irgalmasság misszionáriusa egyházmegyénkbe

2020. április 9-én, az Olajszentelési szertartás keretében adta át Székely János megyéspüspök Brenner József atya számára a kinevezési okiratot.
A teljes cikk ITT olvasható.


Ereklyék elhelyezése a székesegyházban

Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján, Dr. Székely János megyéspüspök és Dr. Perger Gyula plébános helyezték el Szent II. János Pál pápa és Szent Fausztina nővér ereklyéit a székesegyház Jézus Szíve oltárán kialakított fülkékbe.

Ez év februárjában utazott Gyula atya Krakkóba, hogy átvegye a két ereklyét. A szentmise előtt elimádkozta a Rózsafűzér Társulat az Irgalmasság rózsafűzérét, majd Szent II. János Pál pápa életének főbb állomáspontjait és 1991. augusztus 19-ei szombathelyi látogatásának eseményeit elevenítették fel a jelenlévők rövidfilm segítségével, ugyanígy a szentmise végén is egy kisfilmmel záródott az ünnep.
A teljes cikk ITT olvasható.