Litánia a megholtakért

Uram, irgalmazz nekünk! F. Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! F. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! F. Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! F. Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! F. Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, F. Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Mennyekbe felvett Szűzanya, F. Könyörögj érettünk!
Mária, édesanyánk,
Bűnösök menedéke,
Szomorúak vigasztalója,
Szent Mihály főangyal,
Szent József,
Istennek minden szentjei, F. Könyörögjetek érettünk!

Minden gonosztól, F. Mentsd meg, Uram, (őket)!
A tisztítóhely szenvedéseitől,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Életed odaadása által,
Értünk ontott Szent Véred által,
A holtakhoz való alászállásod által,
Dicsőséges feltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,

Mi bűnösök, F. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a megholtak tisztulásának idejét kegyelmesen megrövidítsd,
Hogy őket szent angyalaid által vigasztald,
Hogy őket a szomorúságból az örömre, a sötétségből a szentek világosságába átvezesd,
Hogy szent színed látásában őket mielőbb részesítsd,
Hogy elhunyt rokonainkat és jótevőinket az örök világosságba fogadd,
Hogy akikről senki sem emlékezik meg, a tisztítóhely kínjaiból kiszabadítsd,
Hogy minket megvigasztalj,
Hogy minket bűneink megbánására indíts,
Hogy minket az irgalmadban való kételkedéstől megőrizz,
Hogy második eljöveteled napján egész népedet Atyád országába összegyűjtsd,

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
F. Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
F. Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
F. Irgalmazz nekünk, Jézus!
V. Az örök kárhozattól
F. Szabadítsd meg az elhunyt hívek lelkét!

Könyörögjünk! Istenünk, te híveid dicsősége és szentjeid örök élete vagy. Szent Fiad megváltó halálának és feltámadásának kegyelméből add meg elhunyt gyermekeidnek, hogy amiként feltámadásunk hittitkát megvallották, az örök boldogság örömeibe is eljussanak. Krisztus, a mi Urunk által. F. Ámen.