SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – VIRÁGVASÁRNAP (2024. MÁRCIUS 24.)

 • Kedden az esti szentmise után szentségimádási óra lesz betegekért a Madonna kápolnában. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
 • Az utolsó stációs mise szerdán a Székesegyházban lesz reggel ½ 7-kor.
 • Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődik az olajszentelési szentmise, melynek keretében a megyéspüspök megáldja azokat az olajokat, amelyeket az év során a szentség-kiszolgáltatások alkalmával használunk. Este 6 órakor kezdődik az ünnepi püspöki szentmise az utolsó vacsora emlékére. A szentmise után virrasztást tartunk a Madonna kápolnában.
 • Nagypéntek az Úr szenvedésének ünneplése. Szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy 18 és 60 év között háromszor étkezhetünk egyszeri jóllakással és 14 éves kortól halálunkig kötelező a hústilalom. Ezen a napon az Egyház nem mutat be szentmisét. Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk a Madonna kápolnában. Délután 3 órakor kezdődik a liturgia Urunk szenvedésének emlékére. Ezt követően látogatható a szent sír. Este 8 órakor kezdődik a városi keresztút az Óperint utcában a Szent Kvirin emlékhely mellett.
 • Nagyszombaton reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk a Madonna kápolnában, ezt követően is látogatható a szent sír a vigília szertartás kezdetéig. A húsvéti vigília este 6 órakor kezdődik, a szentmise után lesz a feltámadási körmenet, majd a húsvéti eledelek megáldása. Ételszentelés lesz még húsvétvasárnap a ½ 8-as szentmise után.
 • Húsvétvasárnap reggel ½ 8-kor lesz szentmise, 9 órakor püspöki szentmise, majd 11 órakor és este 6 órakor lesz szentmise.
 • Húsvéthétfőn szintén vasárnapi miserendet tartunk.
 • Örömút járásra hívnak minden érdeklődőt Húsvéthétfőn a Domonkos nővérek. Találkozó reggel 8 órakor a Herényi templomnál, majd onnan indul az Örömút, melynek keretében a keresztút mintájára a feltámadás eseményeit elmélkedik át.
 • Örömmel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy Székesegyházunk – Plébánosunk kérésére – Szent II. János Pál pápa vérereklyéjével és Szent Fausztina csontereklyéjével gazdagodik. Az ereklyéket február 21-én vette át Krakkóban. Ünnepélyes elhelyezésük templomunkban április 6-án, szombaton, az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén, este 6 órakor lesz püspöki szentmise keretében. Bátorítjuk a kedves Testvéreket, hogy minél többen legyünk együtt ezen az estén, kérve az Isteni irgalom segítségét, valamin Szent II. János Pál pápa és Szent Fausztina nővér közbenjárását közösségeinkért, családunkért, betegeinkért.
 • Ma délután ½ 5-kor jegyesoktatás lesz templomunkban.
 • Köszönjük mindazok segítségét, akik a szombati ünnep előtti közös takarításban részt vettek. Isten fizesse meg áldozatkészségüket, amelyet Isten dicsőségére végeztek.
 • Jócselekedet gyakorlat a következő hétre: ne csak nagyszombaton, hanem nagycsütörtökön és nagypénteken is vegyünk részt a szertartásokon.