Rózsafűzér titkai

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI:
(hétfő, szombat)
Bevezető titkok

• aki hitünket növelje;
• aki reményünket erősítse;
• aki szeretetünket tökéletesítse;

Öt tized titkai (6):

1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

Örvendetes rózsafűzér

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI:
(kedd, péntek)
Bevezető titkok

• aki értelmünket megvilágosítsa;
• aki emlékezetünket megerősítse;
• aki akaratunkat tökéletesítse;

Öt tized titkai (6):

1. aki érettünk vérrel verítékezett.
2. akit érettünk megostoroztak.
3. akit érettünk tövissel koronáztak.
4. aki érettünk a keresztet hordozta.
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

Fájdalmas rózsafűzér

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI:
(szerda, vasárnap)
Bevezető titkok

• aki gondolatainkat igazgassa;
• aki szavainkat vezérelje;
• aki cselekedeteinket kormányozza;

Öt tized titkai (6):

1. aki a halálból feltámadt.
2. aki a mennybe fölment.
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Dicsőséges rózsafűzér

A VILÁGOSSÁG OLVASÓ TITKAI:
(csütörtök)
Bevezető titkok

• aki megtisztítson minket;
• aki lelkünk békéjét megőrizze;
• aki a szentségekben megerősítsen

Öt tized titkai (6):

1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3. aki meghirdette Isten országát.
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Világosság rózsafűzér

Vissza a Rózsafűzér felépítéséhez