Kapcsolat

SZÉKESEGYHÁZI FŐPLÉBÁNIA

Dr. Perger Gyula plébános

Brenner József apát, nagyprépost, kisegítő lelkész

Hancz Gábor Tamás OPraem, kisegítő lelkész

Kovács Ferenc káplán

Bodorkós Áron kisegítő lelkész

Gyóntató atyák:

Kiss Sándor ny.plébános

Molnár János ny.plébános

Dr. Pem László kanonok

Porpáczy József ny.plébános

Hivatal vezető:

Sélley Judit

9700 Szombathely, Széchenyi u. 8.

Számlaszám: 11100805-18880584-36000001

Tel.: 94/313-242

Email: foplebania@martinus.hu

Facebook oldal: www.facebook.com/szekesegyhazszhely