SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Urunk mennybemenetele (2023. május 21.)

 • Az esti szentmisék előtt litániát imádkozunk a Szűzanya tiszteletére. Várjuk a híveket.
 • Pünkösdvasárnap, május 28-án 10 órakor bérmálási szentmise lesz, ezért a 9 órai szentmise elmarad. E napon 17 órakor is lesz bérmálás.
 • A bérmálkozóknak május 26-án, pénteken délután 16 órakor lesz a próba. Ezt követően végzik el szentgyónásukat a fiatalok és a hozzátartozók. Imádkozzunk a bérmálásra készülő fiatalokért!
 • Ferenc pápa rendelkezése értelmében, a pünkösdvasárnap utáni napon a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának emléknapját üljük. E napon a 10.00 órakor kezdődő szentmisében négy állandó diakónust szentel a megyéspüspök.
 • Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja saját hatáskörben felvételt hirdet a 2023/2024-es tanévre: 
  • osztatlan egyszakos hittanár-nevelőtanár 
  • katekéta-és lelkipásztori munkatárs 
  • római katolikus kántor szakokra 
  • hitoktató mentor szakirányú továbbképzési szakra

Jelentkezési határidő: 2023. május 31. További információ: a Főiskola honlapján:https://bjhf.hu

 • A Jubiláns Házaspárok Találkozója június 24-én, szombaton lesz. A püspöki szentmise 10 órakor kezdődik a Székesegyházban. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Jelentkezni internetes regisztrációs felületen az egyházmegye honlapján lehet június 9-ig. Ezután már nem fogadnak el jelentkezést.   (www.martinus.hu)

A Szentlélek hét ajándéka:
A bölcsesség adománya,
Az értelem adománya,
A tanács adománya,
Az erősség adománya,
A tudomány adománya,
A jámborság adománya,
Az istenfélelem adománya.

A Szentlélek ajándékai a természetfölötti erkölcsi életet támogató maradandó készségek, amelyek az embert tanulékonnyá teszik a Szentlélek indításainak követésében.

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Jöjj el, Szentlélek, töltsd el híveid szívét, s gyullaszd föl bennünk isteni szereteted tüzét, ki a minden nyelvű nemzeteket a hit egységében összegyűjtötted.
Isteni Lélek, én Uram, Istenem, ki az áldott Szüzet beárnyékoztad, s Megváltóm, Jézus Krisztus legszentebb emberségét alkottad, öntsd hétszeres kegyelemforrásodat lelkembe, hogy méltó templomod legyen, s Te az Atyával és Üdvözítőmmel lakást vegyél benne.