SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA (2024. MÁRCIUS 17.)

 • Nagyböjti lelki előkészületünket segítik a stációs misék is. Szerdán a szentkirályi templomban, pénteken pedig a szalézi templomban lesz reggel ½ 7-kor.
 • Március 18-án, hétfőn lesz a felnőtt katekumenek kiválasztási szertartása az este 6 órai püspöki szentmise keretében.
 • Az elsőáldozók szülei részére lesz szülőértekezlet március 21-én, csütörtökön ½ 5 órakor a Székesegyházban.
 • Nagyböjt folyamán minden pénteken 5 órától keresztutat végzünk a Székesegyházban, és ne feledjük, hogy nagyböjt péntekjein 14 éves kortól halálunkig Jézus iránti szeretetből kötelező a hústilalom.
 • Március 23-án, szombaton reggel ½ 9-től a közelgő ünnepekre társadalmi munka keretében szeretnénk templomunkat kitakarítani. Várjuk mindazokat, akik ebben a munkában segítségünkre tudnak lenni. Kérjük, hogy a takarításhoz szükséges eszközöket hozzanak magukkal.
 • Jövő vasárnap Urunk Jeruzsálemi bevonulásának ünnepe, Virágvasárnap lesz. 9 órakor kezdődik az ünnepélyes barkaszentelési püspöki szentmise, melynek keretében elhangzik Jézus szenvedéstörténete, a passió.
 • Örömmel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy Székesegyházunk – Plébánosunk kérésére – Szent II. János Pál pápa vérereklyéjével és Szent Fausztina csontereklyéjével gazdagodik. Az ereklyéket február 21-én vette át Krakkóban. Ünnepélyes elhelyezésük templomunkban április 6-án, szombaton, az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén, este 6 órakor lesz püspöki szentmise keretében. Bátorítjuk a kedves Testvéreket, hogy minél többen legyünk együtt ezen az estén, kérve az Isteni irgalom segítségét, valamin Szent II. János Pál pápa és Szent Fausztina nővér közbenjárását közösségeinkért, családunkért, betegeinkért.
 • Mivel a júniusra meghirdetett Lourdes-i út másfél óra alatt betelt, és nagyon sokan lemaradtak az útról, ezért augusztus 27 és szeptember 3. között ugyanazzal az utazási programmal és összeggel meghirdetünk egy második Lourdes-i utat is, kellő számú jelentkező esetén. Kérjük, hogy akik az adott időpontban szeretnének részt venni ezen a Lourdes-i zarándoklaton, jövő héten jelentsék szándékukat a Főplébánia Hivatalban a fogadóóra keretében.
 • Az Élő Kenyér című misekalauz áprilisi száma megvásárolható a sekrestyében.
 • Plébániák területén szolgálatot teljesítő Brenner József ny. püspöki helynök, nagyprépost, Porpáczy József atya, valamint Kiss Sándor atya jövő héten ünneplik névnapjukat, imádsággal emlékezzünk meg róluk.
 • A Mária Országa imaközösség hazánk lelki megújulásáért keresztút imádkozására várja a Híveket március 22-én, pénteken ½ 5 órára a Zárdatemplomba.
 • Jócselekedet gyakorlat a következő hétre: törekedjünk arra, hogy jövő héten végezzük el húsvéti szentgyónásunkat.