SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Nagyböjt 4. Vasárnapja (2023. március 19.)

  • Stációs szentmisék: szerdán Oladon, pénteken Kámonban lesz 6.30-kor.
  • Pénteken az esti szentmise előtt 17.00-től keresztúti ájtatosságot végzünk.
  • Húsvét előtt szentgyónás, szentáldozás céljából meglátogatjuk otthonaikban idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a templomba. Kérjük, jelentsék be őket a sekrestyében vagy a plébánián.
  • Nagyböjtben különösen is ajánljuk a Híveknek a csendes szentségimádást a Madonna-kápolnában, hétfőtől szombatig 9-től 17 óráig, vasárnap 13-tól 17 óráig.
  • Nagyböjti lelkigyakorlat a Székesegyházban március 30. – április 1. között (csütörtök-szombat) lesz az esti szentmisék keretében. A szentbeszédeket Kiss László körmendi esperesplébános mondja. Április 1-én, szombaton 10 órakor szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegek kenetét.
  • Az tartósélelmiszer-gyűjtésre szánt felajánlásokat a kihelyezett kosarakban fogadjuk. A karitász munkatársai juttatják el rászoruló családokhoz.
  • Idén is megrendezésre kerül Bach mindenkinek fesztivál, amely az egész Kárpát-medencében a nagy barokk zeneszerző születésnapján és az azt követő héten zajlik. A székesegyház is csatlakozik a sorozathoz, amelynek keretében március 22-én, szerdán 19:00-kor Soós János és Lakner-Bognár András orgonaművészek Bach műveket adnak elő. Belépés ingyenes mindenkit szeretettel várunk.
  • Március 23-án lesz 20 éve, hogy Szent II. János Pál pápa a boldogok sorába iktatta Boldog Batthyány Lászlót. E napon a Székesegyházban 18 órakor Márfi Gyula érsek mutat be szentmisét és imádkozunk a szegények orvosa szentté avatásáért.
  • Jövő vasárnap a Szentföld javára lesz gyűjtés.
  • Idén március 20-án, hétfőn lesz Szent József liturgikus ünnepe, szombaton pedig Urunk születésének hírüladásának Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz.

Hálát adunk Istennek, hogy Boldog Batthyány László, a szentéletű orvos és családapa személyében példaképet és közbenjárót adott magyar népünknek. Ő a jó harcot megharcolta, Krisztus hűséges követője volt, és Isten kegyelméből eljutott a célba: a Szentháromság boldog színelátására. A lelkében kibontakozó isteni erények, a hit, a remény, és a szeretet érlelték meg őt az örök boldogságra. Közbenjárását kérve, bizalommal imádkozzunk a betegekért, orvosokért, ápolókért, családokért.