SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA (2024. FEBRUÁR 25.)

 • Kedden az esti szentmise után szentségimádási óra lesz betegekért a Madonna kápolnában. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
 • Nagyböjti lelki előkészületünket segítik a stációs misék is. Szerdán a Szőlősi templomban, pénteken pedig a Szent Márton templomban lesz reggel ½ 7- kor és ne feledjük, hogy nagyböjt péntekjein hústilalom van.
 • Elsőpénteken a házaknál látogatjuk meg az elsőpéntekes betegeket.
 • A Mária Országa Imaközösség hazánk lelki megújulásáért rózsafüzér imádságra hívja a Testvéreket március 1-jén, pénteken ½ 5 órára a Zárdatemplomba.
 • Nagyböjti ifjúsági imaest lesz 15 év feletti fiataloknak a Zárda templomban március 1-jén este 6 órától. Szentmisét tart Kürnyek Róbert atya, lesz gyónási lehetőség, zenés szentségimádás, majd szerény agapé.
 • Nagyböjt folyamán minden pénteken 5 órától keresztutat végzünk a Székesegyházban.
 • Húsvét előtt szentgyónás, szentáldozás céljából március 1-jén, pénteken meglátogatjuk otthonaikban idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a templomba. Kérjük, jelentsék be őket a sekrestyében vagy a Főplébánián.
 • A meg nem született gyermek szobra március 1-5-ig a Zárda templomban újra látható lesz, amelyet felkereshetünk imádság, elmélkedés céljából.
 • Bodorkós Áron újmisés atya  sok feladatot látott el egy személyben: az Egyházmegyei Kollégium lelki vezetését, a Boldog Brenner János Iskola iskolalelkészi feladatait, osztálymisék, hittanórák, lelki órák, lelki napok szervezését, a Zárdatemplom esti 8-as ifjúsági szentmiséinek szervezését. Hogy a rá háruló terheken könnyítsen, Püspök atya felmentette őt a Székesegyházi feladatai alól. Köszönjük 7 hónapi szolgálatát közösségünkben.
 • Mindszenty József bíborost, egyházmegyénk szülöttét 80 évvel ezelőtt nevezték ki veszprémi püspöknek, 1944. március 4-én. Ebből az alkalomból, rá emlékezve, Schmidt Béla egykori Vas Megyei festőművész Mindszenty bíborosról készült leghíresebb portréját helyezzük el jövő vasárnap a 9 órai püspöki szentmise keretében a Székesegyházban. Isten szolgája Mindszenty József bíboros boldoggá avatási eljárása folyamatban van, e kép  jelenlétében is kérhetjük az ő égi közbenjárását családtagjainkért, betegeinkért illetve saját szándékunkra is. Hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket erre a püspöki szentmisére is.
 • Ajánljuk a kedves Testvérek figyelmébe a nemrégiben megjelent torinói halotti lepelről szóló könyvet, Fény a sírboltból címmel. A lepel valóban Jézus temetési leple, vagy egy középkori hamisítvány? Az evangéliumok igaz eseményeket mondanak el, vagy egyszerű legendák? Ezekre a kérdésekre a válasz nem másodlagos, mert mélyen érinti az életünket. A könyv megvásárolható a Martinus kegytárgyboltban.
 • Jócselekedet gyakorlat a következő hétre: Tudatosan figyeljünk oda az apró örömökre, amelyek a nap során érnek minket, a nap végére gyűjtsünk össze 5 apró örömet, s azokat este ajándékként köszönjük meg az Úrnak.