SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Nagyböjt 2. Vasárnapja (2023. március 5.)

  • Nagyböjti lelki előkészületünket segítik a stációs szentmisék is. Szerdán a szőlősi Jézus Szíve templomban, pénteken a Szent Márton templomban lesz 6.30-kor.
  • Nagyböjt folyamán minden pénteken az esti szentmise előtt 17.00-től keresztúti ájtatosságot végzünk.
  • Húsvét előtt szentgyónás, szentáldozás céljából meglátogatjuk otthonaikban idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a templomba. Kérjük, jelentsék be őket a sekrestyében vagy a plébánián.
  • Nagyböjtben különösen is ajánljuk a Híveknek a csendes szentségimádást a Madonna-kápolnában, hétfőtől szombatig 9-től 17 óráig, vasárnap 13-tól 17 óráig.
  • Nagyböjti lelkigyakorlat a Székesegyházban március 30. – április 1. között (csütörtök-szombat) lesz az esti szentmisék keretében. A szentbeszédeket Kiss László körmendi esperesplébános mondja.
  • Idén emlékezünk meg Boldog Batthyány László boldoggá avatásának 20. évfordulójáról. Ebből az alkalomból hálaadó szentmisét mutat be a kismartoni és a szombathelyi egyházmegye főpásztora Güssingben (Németújvár) március 19-én, vasárnap 9.30-kor. Elegendő számú jelentkező esetén autóbuszt indítunk. Jelentkezni lehet a Főplébánián.
  • Legyetek szeretettel címmel filmsorozat készült Boldog Brenner János életéről. Március 6-án 17.30-kor kezdődik a vetítés a Savaria Moziban.
  • Székely János megyéspüspök ifjúsági gyalogos zarándoklatot vezet Boldog Batthyány László és Boldog Brenner János nyomában. Indulás a Brenner iskola udvaráról március 31-én, pénteken 13.30-kor buszokkal Jákra. A zarándoklat a jáki templomban szentmisével veszi kezdetét. Első állomás Szentpéterfa. Másnap gyalog folytatódik a zarándoklat Güssingbe (Németújvárra), Boldog Batthyány László és Coreth Mária Terézia sírjához. Innen autóbuszokkal viszik a zarándokokat Rábakethelyre, Boldog Brenner János vértanúságának helyére. Jelentkezni március 15-ig a pasztorális@martineum.hu e-mail címen lehet.
  • Megjelent a Martinus márciusi száma. Ajánljuk a Hívek figyelmébe.

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.  Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!  Ő a mi biztos jövőnk.  Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.  Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.