SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Húsvét 3. Vasárnapja (2023. április 23.)

  • Szentségimádási óra lesz betegekért április 25-én, kedden este a szentmise után. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
  • Jövő vasárnap lesz a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába a lelkek üdvözítésének szolgálatára.
  • Április 30-án vasárnap a Székesegyházban 9.30-tól élőben közvetítjük Ferenc pápának a budapesti Kossuth téren bemutatott szentmiséjét. Várjuk a híveket. A 9 órai szentmise elmarad.
  • Május 1-től az esti szentmisék a Székesegyházban 19 órakor kezdődnek.
  • Városunk Szent Flórián fogadalmi ünnepét május 7-én a 9 órai szentmise keretében tartjuk meg. Az 1817-es tűzvész után az itt lakók úgy döntöttek, hogy Szent Flórián napján minden évben gyertyás körmenetet tartanak, fohászkodva közbenjárásáért, hogy kerülje el a tűzvész városunkat. Kapcsolódjunk be az ünnepbe.
  • Idén megrendezésre kerül a Jubiláns Házaspárok Találkozója június 24-én, szombaton. A püspöki szentmise 10 órakor kezdődik a Székesegyházban. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Jelentkezni internetes regisztrációs felületen az egyházmegye honlapján lehet június 9-ig. (www.martinus.hu)
  • Május 20-ig lehet nyilatkozni adónk 1+1 %-áról! Ha az adóhivatal készíti bevallásunkat, akkor is adjuk le nyilatkozatunkat, valamint akkor is, ha a családi és más kedvezmények miatt személyi jövedelemadónk 0 forintra jön ki. Ajánljuk adónk első 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai száma 0011, a második 1 %-ot szívesen fogadja a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány.
  • A Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja 2023. április 27-én, csütörtökön 9.00 órai kezdettel nyílt napot tart.

 A nyílt napon a 2023/2024-es tanévre meghirdetett szakok bemutatására kerül sor:
– osztatlan egyszakos hittanár-nevelőtanár rövid ciklusú tanárképzés (2 vagy 4 félév)
– katekéta- és lelkipásztori munkatárs (alapszak)
– római katolikus kántor  hitoktató mentor (szakirányú továbbképzési szak) Szeretettel várják az érdeklődőket!
Helyszín: Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ
9700 Szombathely, Szily J. u. 3. Telefon: +36 30 756 6598

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.  Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!  Ő a mi biztos jövőnk.  Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.  Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.