SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 34. vasárnap – Krisztus Király (2022. november 20.)

  • Mai persely adományunkkal a Katolikus Karitász munkáját támogatjuk. Isten fizesse meg mindenkinek a nagylelkűségét.
  • A városi adventi gyertyagyújtás a Berzsenyi téren lesz november 26-án, szombaton 16.30-kor.
  • Jövő vasárnap advent 1. vasárnapja lesz, az új egyházi év kezdete.
  • Advent 1. vasárnapján az esti szentmise keretében Szabolcs püspök akolitusokat avat.
  • November 28-től advent folyamán hétfőtől szombatig a hajnali szentmisék 6 órakor kezdődnek.
  • „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” jótékonysági akció keretében, a Székesegyházban kihelyezett kosarakba adhatják le a kedves Hívek tartós élelmiszer adományaikat december közepéig, amiket a karitász munkatársai juttatnak el rászoruló családokhoz karácsonyra.
  • Advent 1. és 2. hétvégéjén a szentmisék után a templom előterében a Kalász-csoport ismét bemutatja karácsonyi díszeit, képeslapjait, amelyek adomány ellenében elvihetők.
  • Jövő évre lehet szentmiséket előjegyeztetni a főplébánián és a sekrestyében.
  • A szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium felvételt hirdet a nyolcadikos diákok számára a 2023-2024-es tanévre. Székely János megyéspüspök azzal a céllal alapította meg ezt az iskolát, hogy olyan  szakembereket képezzenek, akik az oktatás területén és a szociális ágazatban nagy odaadással, szakértelemmel és szeretettel gondoskodnak a rájuk bízott gyermekekről és idősekről.

Az alábbi szakokra lehet jelentkezni:
3 éves szakképző iskolai képzésben
            1.szociális ápoló,-és gondozó;
            2. gyermek-és ifjúsági felügyelő;
                        5 éves érettségit és szakmát is adó képzésben
            1. kisgyermekgondozó,-és nevelő;
            2. szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens;
            3. szociális és rehabilitációs szakgondozó;
            4. oktatási szakasszisztens.
     Bővebb felvilágosítás a templom hirdetőtábláján lévő plakáton és az intézmény honlapján olvasható. (https://bsst.martinus.hu/)

  • A Szent Márton templomban vasárnaponként 16.00-kor angol nyelvű szentmise van.

Hálaadó ima Krisztus Király ünnepére

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, Megváltóm, Istenem és mindenem, hálát adok neked az elmúlt évért és egész életemért! Köszönök mindent, ami történt velem, szeretteimmel, egyházammal és hazámmal! Köszönöm, hogy te vagy a Gondviselés és szereteted megtart minket az örök életre! Kérlek légy király az életemben és mindannyiunk életében, most és mindörökké! Ámen.