SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 26. Vasárnap (2022. szeptember 25.)

  • Szentségimádási óra lesz betegekért szeptember 27-én, kedden este a szentmise után. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
  • A Martinus Orgonafesztivál harmadik előadása szeptember 27-én, kedden 19.30-kor lesz a Székesegyházban. A zeneakadémia orgona szakos hallgatóinak hangversenyét hallgathatják meg César Franck műveiből.
  • Székely János megyéspüspök szeptember 29-én, csütörtökön 18 órakor szentmisét mutat be a Székesegyházban a békéért. A szentmisét a Mária Rádió Közvetít.
  • Október hónapban különösen is imádkozzuk a szentolvasót! Kapcsolódjunk be minél többen a közös imádságba is az esti szentmisék előtt 17.00-től. Vasárnaponként a Székesegyház előtt imádkozzuk a szentolvasót.
  • Október 2-án, vasárnap a 9 órai szentmisét Bakos Tibor Gergely OSB mondja pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából. A szentmise végén ezüstmisés áldást ad. Gergely atya újmiséjét is itt mondta, ifjú korában a Székesegyház buzgó ministránsa volt. Várjuk a híveket erre a jubileumi szentmisére.  
  • Élő Rózsafüzér gyalogos zarándoklat lesz Szombathelyért október 8-án, szombaton. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. A zarándoklat 13.30-kor érkezik a Székesegyházba. Kapcsolódjunk be a közös imádságba.
  • Október 9-én a 9 órai szentmise keretében járulnak első szentáldozáshoz a Főplébánia 4. osztályos hittanosai.
  • SZENTSÉGEKRE FELKÉSZÍTÉS FELNŐTTEKNEK (katekumenátus) indul október 5-én a Ferences Plébánián. Várnak mindenkit, aki bármilyen okból nem részesült a keresztség vagy első áldozás vagy bérmálás szentségeiben, és szeretné megkapni, vagy csak felnőttfejjel szeretné mélyebben megérteni a katolikus tanítást. Érdeklődni, jelentkezni lehet: Asztrik atya: 20/ 970 96 14; Míra nővér: 20/237 54 83

NÉPSZÁMLÁLÁS

„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32-33)

,,2022. október 1. én november 28 között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is.  Ezért buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását. Kérünk mindenkit, hogy a teljesen anonim népszámlálás alkalmával bátran vallja meg hitét, Krisztushoz és az Egyházhoz tartozását.

Istenünk, hazánk és népünk iránti szeretettől vezérelve hozzád fohászkodunk, kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. A te áldásod a béke adománya, távolíts el tőlünk minden ellenséget és adj nemzetünknek békét. Te adod meg, hogy a nép fiai egymást megértsék, egy legyen szívük, lelkük, távolítsd el népünktől a viszálykodást és adj népednek egyetértést. Add meg a szabad államban a vallás szabadságát, hogy híveid félelem nélkül tisztelhesselek Téged.