SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 15. Vasárnap (2021. július 11.)

  • A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust lezáró pápai szentmisére zarándokvonat indul, amelynek lelki vezetője Püspök atya lesz. Jelentkezni a Főplébánián lehet.
  • Szent Joakim és Szent Anna Szűz Mária szülei, a nagyszülők védőszentjei. Ünnepükön, július 26-án, hétfőn 19 órakor a Székesegyházban Püspök atya szentmisét mutat be, majd külön áldásban részesíti a nagyszülőket és unokáikat. Hívjuk és várjuk őket erre a szentmisére.
  • Csendes szentségimádásra van lehetőség a Madonna-kápolnában hétköznap 9.00-18.00 között, vasárnap 13.00-18.00 között. Ajánljuk a lelki töltekezésnek ezt a módját. 

SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJE

Ünnepe: július 11.

Imádkozzál és dolgozzál. Szent Benedek jelmondata ma is aktuális. A munka és az imádság összefügg, és egymást erősíti. Istentől kapjuk az erőt, hogy megtaláljuk és elvégezzük azt a munkát, amelyet az Ő akaratából kapunk. És minden munkavégzés, alkotás hálára indít Isten felé. A bencés rend Európa kultúrájának mozgatója volt évszázadokon keresztül. Benedek hatása máig ható. Éppen ezért bízzuk pártfogására a mai Európát is, ahol megkérdőjeleződtek az évezredes értékek, de látjuk, hogy ma is csak ezek alapján az értékek alapján lehet igazán emberi életet élni.

KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY ÜNNEPE

Július 16.

A Bibliai Kármel hegye ősidők óta szent tiszteletben állt. A 12. században néhány remete erre a hegyre vonult el a világtól. XIII. század elején Albert jeruzsálemi pátriárka adott regulát a Kármel hegyén, az Illés-kútnál letelepedett remetéknek, akik a kármelita rend első tagjai lettek. A közösség első kápolnáját pártfogójuk, a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel.

Az angol Stock Szent Simon húsz évig élt egy öreg fatönk odvában remete életet. Szűz Mária megjelenése nyomán a karmelita rendbe lépett, és a Szentföldre zarándokolt. Hat évet töltött a Karmel-hegyi kolostorban. Hazatérése után a rend generálisává választották. Egy újabb látomásban a Szűzanya skapulárét, vagyis egy vállruhát mutatott neki. Ennek viselete ezután rendkívül gyorsan terjedt. 1245-ben megalapította a Kármelhegyi Boldogasszony skapuláréja társaságát.

Urunk, Istenünk, segítsen minket a Kármelhegyi Boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.