SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 14. Vasárnap (2021. július 4.)

  • Ma  van a Péter-fillér gyűjtés, amely az egyetemes egyház kormányzását, valamint a pápa karitász tevékenységét segíti.
  • Megjelent a Martinus júliusi száma. Ajánljuk a hívek figyelmébe.
  • Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) június 25-én kiadott közleménye értelmében a mai naptól:

– nem kötelező a templomban a szájmaszk viselése

– nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe

– továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a kézfertőtle-nítést továbbra is ajánljuk.

„A látogatás misztériuma az öröm titka. […] De mi ennek az örömnek a rejtelmes, rejtett forrása? Jézus. Mária már megfoganta Őt a Szentlélek által, s Jézus már most megkezdte küzdelmét a félelem, az aggodalom, a szomorúság – a bűn ellen, az embert leginkább megalázó rabszolgaság ellen.
Szép szeretet anyja, imádkozz érettünk! Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan te szeretted őket. Add, hogy a másik iránti szeretetünk még türelmesebb, jóakaratúbb és tiszteletteljesebb legyen… Örömünk forrása, imádkozz érettünk! Ámen.”
(Szent II. János Pál pápa)

Máriát isteni Fia, Jézus földi életében is úgy tisztelte és szerette, hogy kéréseit soha nem utasította vissza – gondoljunk csak első csodájára a kánai menyegzőn.
A legcsodálatosabb, Máriának is igen kedves ima, mert ismételten kéri, hogy mondjuk, a rózsafüzért.
Senki sem szerette jobban Jézust, mint te,
Senki sem szenvedett többet Jézusért, mint te,
Senki sem hitt Jézusban olyan nagyon, mint te,
Senki sem követte Jézust olyan hűségesen, mint te,
Senki sem ismerte Jézust úgy, mint te,
Senki sem szolgálta jobban Jézust, mint te,
Senki sem volt olyan egy Jézussal, mint te,
Senki sem imádta Jézust úgy, mint te,
Senki sem dicsőítette meg Jézust úgy, mint te,
Senki sem engedelmeskedett Jézusnak úgy, mint te,
Senki sem részesült Jézus mindenhatóságából úgy, mint te.
Ó, drága Édesanyánk, ne fordítsd el tekintetedet rólunk, földi zarándokokról, segíts minket, oltalmazz és védelmezz minket a sok testi-lelki bajtól, amelyek körülvesznek minket.
Isten Anyja és a mi Anyánk, állj mellettünk a gonosz ellenség minden cselvetésekor, adj nekünk állhatatosságot, és vezess át minket biztosan az élet nehézségein. Ámen.