SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 1. Vasárnap – Urunk megkeresztelkedése (2023. január 8.)

  • A mai nappal befejeződik a karácsonyi ünnepkör. Hétfőtől az évközi időszak kezdődik.
  • Január 14-től 22-ig az esti szentmisék után kilencedet imádkozunk Boldog Batthyány László szentté avatásáért és közbenjárását kérve. Szentté avatási eljárásának nélkülözhetetlen feltétele egy csodás imameghallgatás. Kérjük hittel, bizalommal közös imádságban a szentéletű orvos közbenjárását az orvosokért, ápolókért, betegekért, családokért.
  • Szent Fábián és Sebestyén vértanúk napja Szombathely város fogadalmi ünnepe. Január 22-én, vasárnap a 9 órakor kezdődő püspöki szentmise keretében újítjuk meg őseink fogadalmát. Várjuk a Híveket erre a szentmisére.
  • A Boldog Brenner János Gimnázium felvételt hirdet a nyolc évfolyamos gimnáziumába a 2023/2024-es tanévre. A képzésre várja a 4. osztályos diákok jelentkezését, akik kiemelt színvonalú képzésben szeretnének részt venni a felső tagozat kezdetétől egészen az érettségiig. Továbbra is lehetőség van a 8. évfolyamos diákok számára gimnáziumi képzésre való becsatlakozásra a 9. évfolyamon. Az intézményben felvételi tájékoztatót tartanak január 12-én 17 órai kezdettel. 
  • Jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az idei évben Izajás próféta könyvéből vett idézet köré csoportosították az adott napok témáit:”Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” Január 19-én, csütörtökön 18 órakor a Székesegyházban lesz ökumenikus istentisztelet Szemerei János evangélikus püspök, Steinbach József református püspök és  Székely János szombathelyi megyéspüspök vezetésével.
  • Megjelent a Martinus újság januári száma. Ajánljuk a Hívek figyelmébe.
  • Szentmise felajánlás fontossága

Óriási lehetőség, amit az egyház kínál számunkra: szándékunkat a legszentebb imában, a szentmisében tárjuk Isten és az Ő szentjei elé, kérve a segítségüket és hálát adva kegyelméért.
A szentmise bemutatását kérhetjük elhunyt szeretteinkért. Nagyon értékes a halottainkért bemutatott szentmise, hiszen haláluk után ez az egyetlen módja annak, hogy továbbra is igazán jót tegyünk velük. Higgyük el, több jót teszünk ezzel számukra, mint azzal, hogy naponta friss virággal árasztjuk el sírjukat.
Élőkért is felajánlhatjuk a szentmisét: másokért vagy akár magunkért is, amikor betegségben szenvedünk, lelki problémákkal küszködünk vagy ha súlyos döntés előtt állunk. Gondoljuk csak át, milyen nagy ajándék szentmisét felajánlani szüleinkért, gyermekeinkért, barátainkért születésnapjukon, névnapjukon. Esetleg unokáinkért vizsgaidőszakban a tudás kegyelméért. Hálából is ajánlhatunk fel szentmisét, hiszen nem csak kérnünk kell, illik megköszönni is a jót, amit kaptunk. Mennyi-mennyi alkalom, és a lehetőségek sora kifogyhatatlan! Éljünk ezzel a lehetőséggel! Miseszándékokat lehet előjegyeztetni a sekrestyében és a Főplébánián