SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – ÚRNAPJA (2024. JÚNIUS 2.)

  • Június hónapban az esti szentmisék előtt Jézus Szíve litániát imádkozunk.
  • Június 4-én, kedden a Nemzeti Összetartozás Napján, délután ½ 5-től harangozás lesz a Székesegyházban, emlékeztetve az igazságtalan Trianoni békediktátum aláírására. A trianoni harangozás előtt 4 órától imádság lesz Magyarországért a Székesegyház előtt.
  • Június 6-án, csütörtökön este 7 órakor Dr. Székely János megyéspüspök úr 60. születésnapja alkalmából hálaadó szentmisét tart a Székesegyházban az egyházmegye papjaival koncelebrálva. Erre a hálaadó szentmisére püspök úr nevében híveinket is tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk. A szentmise után közös szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért.
  • Pénteken Jézus Szívének főünnepe lesz.
  • Elsőpénteken a Mária Országa imaközösség hazánk lelki megújulásáért és a békéért rózsafüzér imádságra hívja a Testvéreket ½ 5 órára a Zárdatemplomba.
  • Jövő vasárnap a 9 órai szentmisében tartjuk meg a hittanos gyermekek számára a tanév végi hálaadást, Te Deumot.
  • Előre hirdetjük, hogy június 15-én, szombaton este 7 órakor horvát nyelvű szentmisét celebrál a Kismartoni Egyházmegye megyéspüspöke Dr. Ägidius Zsifkovics a Székesegyházban. Közreműködik a Pax et Bonum énekkar, akik a szentmise után rövid hangversenyt is tartanak templomunkban.
  • Már előre hirdetjük, hogy június 16-án, vasárnap Molnár János atya gyémántmiséje, és testvére Molnár Árpád atya aranymiséje lesz a Székesegyházban. Ezen kettős jubileumi ünnepi szentmise miatt azon a vasárnapon az esti szentmisét 6 órakor tartjuk. Erre a rendkívüli, igen ritka ünnepi jubileumi szentmisére, amikor egyszerre két testvér ad hálát a papságra meghívó Istennek, szeretettel hívjuk a Híveket, hogy imádkozzanak együtt az ünneplőkkel, Molnár János atyával, aki 60 éve szolgál, és Molnár Árpád atyával, aki 50 éve szolgál papként a szombathelyi Egyházmegyében.
  • Plébániánk hívei június 4 és 11. között Lourdes-ba zarándokolnak, kísérjük imádságainkban őket.