SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Újév (2023. január 1.)

  • Január 5-én, első csütörtökön az esti szentmise után szentségimádási óra lesz. A közös imádságot János püspök és a domonkos nővérek vezetik.
  • Január 6-a Urunk megjelenése, Vízkereszt kötelező ünnepe. Szentmisék a Székesegyházban: 7.30; 9.00; 18.00 (Szentmise elején Szabolcs püspök megáldja a vizet.)

Január 5-én 18.00-kor előesti szentmise lesz Vízkeresztről.

  • A Mária Országa imaközösség hazánk lelki megújulásáért ajánlja fel a rózsafüzér imádságot január 6-án, pénteken 16.30-tól a zárdatemplomban.
  • Elsőpénteken az esti szentmise előtt 17.40-től Jézus Szíve litániát imádkozunk.
  • Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz.

Újévi imádság

 Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy kegyelmedből megengedted érnem ezt az új évet is. Köszönöm Uram, hogy Te napjaimhoz napokat adsz. Ez az új esztendő, amelybe átjuttattál, s ennek minden napja új lehetőség és új alkalom a számomra, hogy életemmel neked szolgáljak, hogy szavaimmal, tetteimmel rólad tegyek bizonyságot. Ezért a zsoltárossal együtt én is fohászkodom hozzád: taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Te nevelj engem a neked való engedelmességre, te erősíts hitemben, te segíts Istenem úgy élni, hogy meglátsszon rajtam, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak hű tanítványa vagyok. Most Uram, amikor előre tekintek az újév napjaira, mint még ismeretlen útra, ott van a szívemben a félelem, a szorongás. Vajon mit hoz számomra ez az új esztendő, vajon milyen terheket, nehézségeket kell majd elhordoznom ebben az újévben?
De szívemnek aggodalmait alázatosan eléd viszem Uram, és kérlek Igéd és Szentlelked által te adj szívembe erős bizodalmat és reménységet. Mert ha bennem van a szívbéli bizodalom, hogy te mindenkor velem vagy, és hogy a Te akaratodon kívül nem történhet semmi velem, akkor valóban nincs ok a félelemre, az aggodalomra. A Te gondviselő szeretetedbe ajánlom szeretteim és a magam életét. Mint a mi jó Pásztorunk vezess és oltalmazz minket. De kérlek légy oltalmazója nemcsak szeretteimnek, hanem egész Anyaszentegyházunknak és népünknek is. Kérlek, Uram Igéd világossága által, mutasd előttünk az utat, most ebben az új esztendőben is. Ámen.

Istentől megáldott, az ő  gondviselő szeretetével és kegyelmével kísért; akaratát felismerő és elfogadó, boldog új esztendőt kívánunk a kedves Híveknek!

A Székesegyház lelkipásztorai