SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Szent Család vasárnapja (2021. december 26.)

  •  Ma a szentmisék után külön áldásban részesítjük a családokat.
  • A polgári év utolsó napján hálaadással állunk Isten színe elé, megköszönjük minden kegyelmét, segítségét. A hálaadó szentmise december 31-én, pénteken 18 órakor kezdődik. Várjuk a Híveket.
  • Újév napján Mária Istenanyaságát ünnepeljük. Kötelező ünnep, vasárnapi miserendet tartunk. Kezdjük szentmisével az új esztendőt, így kérve az Úr áldását. 
  • Az egyházmegyei szentségimádási napok sorát a Székesegyház kezdi január 1-jén. A déli szentmisét követően nyílik lehetőség csendes adorációra a Madonna-kápolnában. Hozzuk a szentségi Jézus elé kéréseinket és kérjük áldását az előttünk álló esztendőre. Az év többi napjain is 9-től 17 óráig szentségimádást tartunk a Madonna-kápolnában.
  • Hálás köszönetet mondunk a kedves Híveknek a felajánlott karácsonyfákért, virágokért, virágra szánt adományokért és mindazok munkájáért, akik a karácsonyi díszítésben segítettek.
  • Köszönjük továbbá a tartós élelmiszer és pénzadományokat, amelyekből 40 rászoruló családot tudtunk segíteni.
  • Hálás szeretettel gondolunk mindazokra, akik imádsággal támogatták a lelkipásztori munkát egyházközségünkben. Köszönetet mondunk azoknak is, akik ebben az évben munkájukkal, önzetlen szolgálatukkal, adományaikkal és az egyházközségi hozzájárulás befizetésével támogatták a Székesegyházat és az egyházközség működését.  A hozzájárulás összege befizethető az irodában, sekrestyében vagy banki átutalással. (Szombathelyi Székesegyházi Főplébánia 11100805-18880584-36000001)

Isten áldása legyen jutalma mindazoknak, akik bármily módon áldozatot vállaltak Isten ügyéért ebben az esztendőben. Január 2-án, vasárnap 9 órakor szentmisét ajánlunk fel a Székesegyház és az egyházközség jótevőiért.

  • Székely János megyéspüspök megalapította a szombathelyi  Boldog Salkaházi Sára Technikumot. A technikumba kisgyermekgondozó,- nevelő, szociális ápoló és gondozó, valamint oktatási szakasszisztens képzésre lehet jelentkezni. Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a Szombathelyi Egyházmegye honlapján  olvashatnak.

Uram, Jézus!

Születésed ünnepén lehoztad számunkra az eget, megszentelted a földet. Segíts, hogy bennünk az ég és a föld összeérjen.  Két haza polgárai vagyunk, egy földié, és a mennyié. Ne engedd, hogy az égre tekintve elfeledkezünk a földiekről, állapotbeli kötelességeinkről. És fordítva se engedd, hogy a földi örömök keresése között elveszítsük szemünk elől a csillagot, mely mutatja feléd az utat. Hozz békét, örömet, boldogságot mindannyiunk szívébe! Ámen.