SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Nagyböjt 5. Vasárnapja (2023. március 26.)

  • Mai perselyadományunkkal a szentföldi keresztényeket támogatjuk.
  • Kedden az esti szentmise után szentségimádási óra lesz betegekért a Madonna-kápolnában. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
  • Stációs szentmisék: szerdán Szentkirályon, pénteken a szalézi templomban 6.30-kor.
  • A Mária Országa Imaközösség hazánk lelki megújulásáért keresztút imádkozására várja a híveket március 31-én, pénteken 16.30-ra a zárdatemplomba.
  • A Székesegyházban pénteken az esti szentmise előtt 17.00-től keresztúti ájtatosságot végzünk.
  • A hét folyamán szentgyónás, szentáldozás céljából meglátogatjuk otthonaikban idős, beteg testvéreinket. Akik ezt igénylik, kérjük, kedd délig jelentsék be őket a sekrestyében vagy a főplébánián.
  • Nagyböjti lelkigyakorlat a Székesegyházban március 30. – április 1. között (csütörtök-szombat) lesz az esti szentmisék keretében. A szentbeszédeket Kiss László körmendi esperesplébános mondja.
  • Közösségileg szolgáltatjuk ki a betegek kenetét április 1-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében. Akik ebben kívánnak részesülni, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a Főplébánián.
  • Jövő vasárnap Urunk Jeruzsálemi bevonulásának ünnepe, Virágvasárnap lesz. Délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepélyes barkaszentelési püspöki szentmise. Ennek keretében elhangzik Jézus szenvedéstörténete a passió. Jövő vasárnap a 9 órai szentmise elmarad.
  • Az ünnepi szertartások rendje megtalálható a hirdetőtáblán és a Székesegyház honlapján (szekesegyhazert.hu), valamint facebook oldalán (www.facebook.com/szekesegyhazszhely).

A keresztény élet útján járva mindennap tanulással telik. Minden egyes nap meg kell tanulnunk valamit, hogy jobbak legyünk, mint tegnap. Tanulni. Eltávolodni a rossztól, és megtanulni a jót tenni: ez a megtérés szabálya. Bátorságra és alázatra van szükség az eltávolodáshoz és ahhoz, hogy megtanuljuk a jót tenni, ami konkrét cselekedetekben nyilvánul meg. Meg kell tanulnunk jót cselekedni, de nem szavakkal, hanem konkrét dolgokkal. Tettekkel…A nagyböjti út lényege: eltávolodni a rossztól, megtanulni jót tenni, fölkelni és az Úrral menni. Ha így teszünk, akkor bűneink mind megbocsáttatnak. (Ferenc pápa)