SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Nagyböjt 3. Vasárnapja (2023. március 12.)

  • Stációs szentmisék: szerdán a zárdatemplomban, pénteken Herényben lesz 6.30-kor.
  • Pénteken az esti szentmise előtt 17.00-től keresztúti ájtatosságot végzünk.
  • Húsvét előtt szentgyónás, szentáldozás céljából meglátogatjuk otthonaikban idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a templomba. Kérjük, jelentsék be őket a sekrestyében vagy a plébánián.
  • Nagyböjtben különösen is ajánljuk a Híveknek a csendes szentségimádást a Madonna-kápolnában, hétfőtől szombatig 9-től 17 óráig, vasárnap 13-tól 17 óráig.
  • Nagyböjti lelkigyakorlat a Székesegyházban március 30. – április 1. között (csütörtök-szombat) lesz az esti szentmisék keretében. A szentbeszédeket Kiss László körmendi esperesplébános mondja.
  • Az MKPK nagyböjtben tartósélelmiszer-gyűjtést szervez, „Tartós szeretet” elnevezéssel. A felajánlásokat a kihelyezett kosarakban fogadjuk. A karitász munkatársai juttatják el rászoruló családokhoz.
  • Idén is megrendezésre kerül Bach mindenkinek fesztivál, amely az egész Kárpát-medencében a nagy barokk zeneszerző születésnapján és az azt követő héten zajlik. A székesegyház is csatlakozik a sorozathoz, amelynek keretében március 22-én, szerdán 19:00-kor Soós János és Lakner-Bognár András orgonaművészek Bach műveket adnak elő. Belépés ingyenes mindenkit szeretettel várunk.
  • Idén emlékezünk meg Boldog Batthyány László boldoggá avatásának 20. évfordulójáról. Ebből az alkalomból hálaadó szentmisét mutat be a kismartoni és a szombathelyi egyházmegye főpásztora Güssingben (Németújvár) március 19-én, vasárnap 9.30-kor. Elegendő számú jelentkező esetén autóbuszt indítunk. Jelentkezni kedden 10 óráig lehet a Főplébánián.
  • Szombathelyen a Székesegyházban március 23-án, 18 órakor Márfi Gyula érsek mutat be szentmisét.
  • Székely János megyéspüspök ifjúsági gyalogos zarándoklatot vezet Boldog Batthyány László és Boldog Brenner János nyomában Güssingbe (Németújvárra) és Rábakethelyre. Jelentkezni március 15-ig a pasztorális@martineum.hu e-mail címen lehet.

A reflektorfénytől távol gyakorolt alamizsnálkodás békét és reményt ad a szívnek. Feltárja előttünk az adakozás szépségét, amely aztán elfogadássá válik, és így lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzünk egy értékes titkot: szívünk nagyobb örömet talál az adakozásban, mint az elfogadásban. (Ferenc pápa)