SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA (2024. FEBRUÁR 18.)

  • Nagyböjti lelki előkészületünket segítik a stációs misék is. Szerdán az Újperinti templomban, pénteken pedig a Kálvária templomban lesz reggel ½ 7-kor.
  • Február 21-én, szerdán a felnőtt katekumenek befogadási szertartása lesz az este 6 órai szentmisében, melyet Székely János megyéspüspök tart.
  • Nagyböjt folyamán minden pénteken 5 órától keresztutat végzünk a Székesegyházban.
  • Húsvét előtt szentgyónás, szentáldozás céljából március 1-jén, pénteken meglátogatjuk otthonaikban idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a templomba. Kérjük, jelentsék be őket a sekrestyében vagy a Főplébánián.
  • Jövő vasárnap gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.
  • Nagyböjti jócselekedetként jövő héten tudatosan figyeljünk arra, hogy senkiről nem mondunk semmi rosszat.