SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA (2024. MÁJUS 5.)

  • Az Élet Urának akaratát elfogadva tudatjuk, hogy Pavlics István nyugalmazott jánosházi plébános, vasmisés áldozópap, a Székeskáptalan kanonokja, életének 90., áldozópapi szolgálatának 67. évében múlt vasárnap a papi otthonban hosszú szenvedés után, szentségekkel ellátva hazatért a Mennyei Atya házába. Temetése végakaratának megfelelően szülőfalujában, Meggyeskovácsiban hétfőn lesz a 3 órakor kezdődő szentmise után. Imádságainkban emlékezzünk meg róla.
  • Május hónapban az esti szentmisék előtt 18.40-től litániát imádkozunk a Szűzanya tiszteletére.
  • Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe lesz.
  • Már előre hirdetjük, hogy május 13-án, hétfőn fatimai engesztelő nap keretében a Székesegyházban ½ 6 órakor a Fatimai kilenced című könyvet bemutatja Dr. Márfi Gyula érsek atya, ½ 7 órakor közös rózsafüzér imádság lesz, majd 7 órakor kezdődik az engesztelő szentmise, melynek végén gyertyás körmenetet tartunk. Bátorítjuk a kedves Testvéreket, hogy minél többen jöjjünk el imádkozni ezen az estén magyar hazánkért, családjainkért, betegeinkért valamint a világbékéért.
  • Megjelent a Martinus májusi száma, ajánljuk a kedves Testvérek figyelmébe.
  • A Szombathelyi Egyházmegye és az Agora-Savaria Mozi szeretettel hív mindenkit közös filmnapjaira.  A következő vetítés május 9-én, csütörtökön este 6 órakor lesz. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
  • Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja felvételt hirdet a 2024/2025-ös tanévre: osztatlan egyszakos hittanár-nevelőtanár, katekéta- és lelkipásztori munkatárs, római katolikus kántor szakokra, és hitoktató mentor szakirányú továbbképzési szakra. Jelentkezési határidő: május 31. További információ a Főiskola honlapján olvasható.
  • Idén is megrendezésre kerül a Jubiláns Házasok Találkozója június 15-én, szombaton 10 órakor a Székesegyházban. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei évben ünneplik 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Jelentkezni internetes regisztrációs felületen lehet az egyházmegye honlapján június 2-ig.
  • Imádkozzunk érettségiző diákjainkért.