SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Húsvét 5. Vasárnapja (2023. május 7.)

  • Szeretettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük az édesanyákat és nagyanyákat, akiket a mai napon különösen is tisztelünk. Kívánjuk, az Úristen bőséges áldását mindennapi életükre, és a Boldogságos Szűzanya közbenjáró szeretetét, hogy segítse őket szép és nemes hivatásukban.
  • Május hónapban az esti szentmisék előtt 18.40-től litániát imádkozunk a Szűzanya tiszteletére. Köszöntsük és kérjük közösen égi Édesanyánkat! Igazán méltó és lelket gazdagító lenne, ha a családok találnának alkalmat arra, hogy egyszer közösen vennének részt a litánián és együtt köszöntenék és kérnék égi Édesanyánkat.
  • Május 8-án, hétfőn az esti szentmisét János püspök mondja, azt követően pedig imádságot vezet a hazáért.
  • Idén is megrendezésre kerül a Lélek Fesztivál május 19-én és 20-án. Bővebb információ és regisztráció a következő linken érhető el: https://lelekfesztival.martinus.hu/regisztracio-jegyvasarlas/
  • Idén is megrendezésre kerül a Jubiláns Házaspárok Találkozója június 24-én, szombaton. A püspöki szentmise 10 órakor kezdődik a Székesegyházban. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Jelentkezni internetes regisztrációs felületen az egyházmegye honlapján lehet június 9-ig. (www.martinus.hu)
  • Május 20-ig lehet nyilatkozni adónk 1+1 %-áról! Ha az adóhivatal készíti bevallásunkat, akkor is adjuk le nyilatkozatunkat, valamint akkor is, ha a családi és más kedvezmények miatt személyi jövedelemadónk 0 forintra jön ki. Ajánljuk adónk első 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai száma 0011, a második 1 %-ot szívesen fogadja a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány.
  • Megjelent egyházmegyénk havilapja a Martinus májusi száma. Ajánljuk a hívek figyelmébe.

ANYÁK NAPI IMA

Mindenható Istenem!
Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki megtanított engem legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg minden édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták mindazokat a fáradalmakat, amelyeket értünk tűrni és szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden veszélytől. Lemondva minden kényelemről. Add, ó Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved szerint nevelje gyermekeit!
Áldd meg kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték. Végül, boldogságos Szűzanyánk, Hozzád fordulunk. Fogadj minden édesanyát anyai palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák gyermekeiket, amint Te gondoztad egyszülött Szent Fiadat. Növeld az édesanyánkban is, és bennünk is a hitet, a reményt és a szeretetet, segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy Istenben bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi hazában Veled együtt dicsőíthessük a teljes Szentháromságot. Ámen