SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Húsvét 4. Vasárnapja (2023. április 30.)

  • Ma van a Jó Pásztor vasárnapja, a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába a lelkek üdvözítésének szolgálatára. Csatlakozzunk egyre többen a Brenner János Imaszövetséghez, amelynek tagjai vállalják, hogy minden nap elimádkoznak egy a hivatásokért szóló felajánló imát, valamint tetszőleges titokkal egy tized rózsafüzért. Akik szívesen csatlakoznak az imaszövetséghez, jelentkezési lapot a Főplébánián igényelhetnek.
  • Május 1-től az esti szentmisék a Székesegyházban 19 órakor kezdődnek.
  • Május 1-én lesz 5 éve, hogy Brenner Jánost a boldogok sorába iktatták. Az esti szentmise után adunk hálát érte és kérjük közösen közbenjárását. E napon 10 órakor budapesti zarándokcsoport részére lesz szentmise. 
  • Május hónapban az esti szentmisék előtt 18.40-től litániát imádkozunk a Szűzanya tiszteletére. Köszöntsük és kérjük közösen égi Édesanyánkat! Igazán méltó és lelket gazdagító lenne, ha a családok találnának alkalmat arra, hogy egyszer közösen vennének részt a litánián és együtt köszöntenék és kérnék égi Édesanyánkat.
  • Elsőcsütörtökön az esti szentmise után szentségimádási óra lesz papi és szerzetesi hivatásokért János püspök és a domonkos nővérek vezetésével.
  • A Mária Országa Imaközösség elsőpénteken, május 5-én, 16.30-ra Öröm Útja imádságra várja a híveket a zárdatemplomba.
  • Városunk Szent Flórián fogadalmi ünnepét május 7-én a 9 órai szentmise keretében tartjuk meg. Az 1817-es tűzvész után az itt lakók úgy döntöttek, hogy Szent Flórián napján minden évben gyertyás körmenetet tartanak, fohászkodva közbenjárásáért, hogy kerülje el a tűzvész városunkat. Kapcsolódjunk be az ünnepbe.
  • Idén is megrendezésre kerül a Jubiláns Házaspárok Találkozója június 24-én, szombaton. A püspöki szentmise 10 órakor kezdődik a Székesegyházban. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Jelentkezni internetes regisztrációs felületen az egyházmegye honlapján lehet június 9-ig. (www.martinus.hu)
  • A Boldog Batthyány László boldoggá avatásának 20 évfordulója alkalmából szervezett római zarándoklatra még van néhány szabad hely. Érdeklődni, jelentkezni lehet a Misszió Tours Utazási Irodánál.  Tel: +36 20 565 3258.

Imádság papi hivatásokért

Jézusom, lelkek isteni Pásztora, aki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon.  Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Amen. (Szent VI. Pál pápa)