SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP (2024. FEBRUÁR 11.)

 • Ma kezdődik a Házasság Hete országos rendezvénysorozat. A szombathelyi program a hirdetőtáblán olvasható. Jövő vasárnap délután 4 órakor a Székesegyházban püspöki szentmise zárja a programot.
 • A héten elkezdődik a nagyböjti időszak, amelynek célja húsvét ünneplésének előkészítése. Hamvazószerda szigorú böjti nap: 18-tól 60 éves korig háromszor szabad étkezni és egyszer jóllakni. Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein hústilalom van 14 éves kortól.
 • Nagyböjt kezdetén az Egyház szentelt hamut hint a fejünkre, amely elmúlásunkra figyelmeztet és bűnbánatra indít. Hamvazószerdán reggel ½ 8-kor, és este 6 órakor kezdődő szentmisék keretében, jövő vasárnap pedig a szentmisék után lesz hamvazás.
 • Nagyböjt folyamán minden pénteken 5 órától keresztutat végzünk a Székesegyházban.
 • Nagyböjti lelki előkészületünket segítik a stációs misék is. Hamvazószerdán az oladi Batthyány templomban, pénteken pedig a Szent Erzsébet templomban lesz reggel ½ 7- kor.
 • A nagyböjt nyitányaként szeretnénk egyben megtartani a lelkigyakorlatot is, amely rögtön a nagyböjt kezdetén segít bennünket ráhangolódni erre az időszakra. A nagyböjti lelkigyakorlatot Brenner József nagyprépost, ny. püspöki helynök tartja hamvazószerdán az esti szentmise keretében, valamint csütörtökön és pénteken szintén az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. Bátorítjuk a kedves Testvéreket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy rögtön a nagyböjt kezdetén útravalót kapunk az előttünk álló időszakra, másrészt jelenlétünkkel tiszteljük meg 90. életévében járó Brenner atyát, illetve a szentgyónás elvégzése lehetőség arra, hogy tiszta lélekkel kezdjük meg a húsvétra való előkészületünket.
 • A Boldog Salkaházi Sára Technikum felvételt hirdet  általános iskolásoknak a következő tanévre szociális és oktatási ágazaton. Oktatási ágazaton oktatási szakasszisztens és óvodai nevelő szakok indulnak. Szociális ágazaton többek között  kisgyermekgondozó,-nevelő valamint  szociális ápoló és gondozó szak indul. Bővebb felvilágosítás az iskola honlapján (bsst.martinus.hu) olvasható. 
 • Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja saját hatáskörben felvételt hirdet a 2024/2025-ös tanévre: 
 • osztatlan kétszakos hittanár-nevelőtanár-közismereti szak 
 • osztatlan egyszakos hittanár-nevelőtanár 
 • katekéta-és lelkipásztori munkatárs 
 • római katolikus kántor szakokra 
 • hitoktató mentor szakirányú továbbképzési szakra 

      Jelentkezési határidő: kétszakos képzésre: február 15., többi képzésre: május 31.