SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP (2024. JANUÁR 28.)

 • Január 30-án, kedden az esti szentmise után szentségimádási óra lesz betegekért a Madonna kápolnában. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
 • Január 30-án, kedden este 7 órakor egyházközségi gyűlést tartunk a Székesegyház sekrestyéjében.
 • „Válaszd az életet! Az életvédelem területei ma” címmel Székely János megyéspüspök tart előadást január 31-én, szerdán délután 5 órakor a Martineum Felnőttképző Akadémián.
 • Elsőcsütörtökön az esti szentmise után szentségimádási óra lesz papi és szerzetesi hivatásokért János püspök atya és a domonkos nővérek vezetésével.
 • Február 2-án, pénteken lesz Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Az este 6 órai szentmise kezdetén megáldjuk az otthonról elhozott gyertyákat is.
 • Elsőpénteken a házaknál látogatjuk meg az elsőpéntekes betegeket.
 • A Mária Országa imaközösség hazánk lelki megújulásáért rózsafüzér imádságra várja a Testvéreket február 2-án, pénteken ½ 5 órára a Zárdatemplomba.
 • Február 3-án lesz Szent Balázs vértanú püspök emléknapja. Szombaton és vasárnap a szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük a Testvéreket, így kérjük gyógyító szentünk közbenjárását a torokbaj és minden más betegség ellen.
 • Közösségileg szolgáltatjuk ki a betegek kenetét február 11-én, vasárnap a 9 órai szentmisében. Akik ebben a szentségben kívánnak részesülni, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a Főplébánián. A betegek kenetét minden évben fel lehet venni, felvehetik mindazok, akik betegség vagy bármilyen ok miatt ennek szükségét érzik. Feltétele a szentgyónás elvégzése. A szent kenet érvényessége egy évre szól, ezért bátorítjuk azokat is, akik már korábban felvették ezt a szentséget, hogy újra éljenek a lehetőséggel.
 • Jövő vasárnap a Székesegyház világításának korszerűsítésére adjuk perselyadományunkat.
 • A Boldog Salkaházi Sára Technikum felvételt hirdet  általános iskolásoknak a következő tanévre szociális és oktatási ágazaton. Oktatási ágazaton oktatási szakasszisztens és óvodai nevelő szakok indulnak. Szociális ágazaton többek között  kisgyermekgondozó,-nevelő valamint  szociális ápoló és gondozó szak indul. Bővebb felvilágosítás az iskola honlapján (bsst.martinus.hu) olvasható.