SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 33. Vasárnap (2022. november 13.)

  • Egy héten át az esti szentmisék előtt 17.45-től a Szent Márton oltárnál imádkozunk egyházmegyénk védőszentjének közbenjárását kérve.
  •  „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” jótékonysági akció keretében, a Székesegyházban kihelyezett kosarakba adhatják le a kedves Hívek tartós élelmiszer adományaikat december közepéig, amiket a karitász munkatársai juttatnak el rászoruló családokhoz karácsonyra.
  • Jövő vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király ünnepe lesz. E napon persely adományainkkal a Katolikus Karitász munkáját támogatjuk.
  • A Boldog Brenner János Általános Iskola szeretettel hívja és várja a leendő 1. osztályos gyermekek szüleit felvételi tájékoztatóra november 16-án, szerdán 17.00 órára az iskola épületébe.
  • November 20-án, vasárnap lesz Konkoly István püspök atya halálának 5. évfordulója. Az esti szentmisét (18.00 órakor) lelke üdvéért ajánljuk fel.
  • A Szent Jeromos Bibliatársulat szeretettel hívja és várja mindazokat, akik nem csak egyedül, hanem közösségben is szeretnék olvasni a Bibliát. A szeminárium során a résztvevők megismerkedhetnek a közösségi bibliaolvasás új lehetőségeivel, és elsajátíthatnak a világ számos országában kikísérletezett és bevált mód­szerekből, melyek jól alkalmazhatók a hitoktatásban, valamint a családi és közösségi bibliaolvasásban.

Ideje: november 19-én, szombaton 8.30-18.00 óráig. Találkozó a székesegyházban 8.20-kor. 20-án, vasárnap  9.00-12.00 óráig
Helyszín: Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely, Szily János u. 3.
Részvételi díj: 3.000,- Ft.
Étkezés: szombaton ebéd. Tea, kávé és ásványvíz a helyszínen.
Mindkét nap a szentmisét dr. Márfi Gyula ny. érsek mutatja be.
Vasárnap az ünnepélyes szentmisén megáldja a résztvevők Szentírását.    Szentírást, íróeszközt kérjük, hozzon magával..
Jelentkezni lehet: editnemeth2@gmail.com

  • Jövő évre szentmiséket lehet előjegyeztetni a sekrestyében és a Főplébánián.
  • November 18-án, pénteken, 18:30-tól Melega Júlia énekel egyházi dicsőítő dalokat a Fő téren.  Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

ZARÁNDOKLAT FATIMÁBA –  2023. április 24-28.
Érdeklődni, jelentkezni lehet a Misszió Tours Utazási Irodánál
tel: +36 20 565 3258, e-mail: missziotours@missziotours.hu; www.missziotours.hu

Szent Márton püspök! Te megosztottad köpenyedet a didergő koldussal, mert jól tudtad, hogy a világ és az emberek előtt csak az számít az evangélium hiteles tanújának, aki őszinte és nagylelkű szeretettel közeledik embertársai felé.

Imádkozzál értünk, hogy mi is észrevegyük rászoruló embertársainkat, és készek legyünk megosztani velük együttérzésünket, időnket, figyelmünket, szellemi és anyagi javainkat.