SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 31. Vasárnap (2022. október 30.)

 • November 1. kedd Mindenszentek kötelező ünnepe. – A megdicsőült egyház tagjait ünnepeljük. Szentmisék a Székesegyházban: 7.30, 9.00, 18.00. Az esti szentmise után megemlékezést tartunk az elhunytakról.  Zárdában: 18.00
 • November 2. szerda Halottak napja. – A szenvedő egyház tagjaiért imádkozunk. 7.30-kor püspöki szentmise lesz az Egyházmegye elhunyt püspökeiért és papjaiért.
 • 18.00-kor minden megholtért ajánljuk fel a szentmisét. Zárdában: 18.00
 • Búcsúnyerés a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára. Mindenszentek ünnepén és halottak napján teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik templomot vagy kápolnát látogatnak meg és ott legalább Hiszekegyet, Miatyánkot imádkoznak a halottakért.  A teljes búcsú elnyerhető november 1-től 8-ig temető látogatása alkalmával is. A búcsúnyerés feltétele: kegyelem állapotában legyünk, (szükség esetén végezzünk szentgyónást), járuljunk szentáldozáshoz és imádkozzunk a Szentatya szándékára. Ezekben a napokban buzgóbban imádkozzunk az elhunytakért, éljünk a búcsúnyerés lehetőségével.
 • Első csütörtökön a zárdatemplomban az esti szentmise után szentségimádási óra lesz János püspök és a domonkos nővérek vezetésével a Medjugorje-i Béke Királynője vándormonstranciában kihelyezett Oltáriszentség előtt..
 • A Mária Országa imaközösség hazánk lelki megújulásáért ajánlja fel a rózsafüzér imádságot november 4-én, pénteken 16.30-tól a zárdatemplomban.
 • Elsőpénteken az esti szentmise előtt 17.40-től Jézus Szíve litániát imádkozunk.
 • Mozart: Requiem című műve csendül fel november 4-én, pénteken este 19:30-kor a Székesegyházban, a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a güssingi Városi kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar előadásában. Halottak napját követően ez a mű bizonyára különösen is megérinti a lelkünket. Hallgassuk meg minél többen.
 • Jegyek elővételben kaphatók a Székesegyházi Főplébánián hivatali időben, továbbá a helyszínen az előadás előtt 19.00-től.  Ára: 4.000,- Ft

Hivatali idő: hétfőtől péntekig: 9.00-12.00; hétfőtől csütörtökig: 14.00-17.00

SZENT MÁRTON HÉT PROGRAMJAI

 • November 11. 17.00 – Szent Márton vesperás a Székesegyházban, utána gyertyás vonulás, majd megemlékezés és koszorúzás a Szent Márton szobornál.
 • November 12. 10.00 – Püspöki szentmise Szent Márton tiszteletére a Székesegyházban. Szentbeszédet mond Halko József pozsonyi segédpüspök.

Várjuk a Híveket az ünnepi alkalmakra. Ünnepeljünk közösen és adjunk hálát egyházmegyénk védőszentjéért Szent Márton püspökért. Kérjük közbenjárását szülőhelyének lakói önmagunkért és városunkért.

 • Jézus személyéhez és saját élethivatásukhoz közelebb kerülni vágyó 16-35 év közötti fiatalok számára indul egy új csoport egyházmegyénkben. 
  Módszere: egy filmsorozat epizódjainak átimádkozása, és a tapasztalatok megosztása. 
  Találkozások: kéthetente szerda este, a részvétel lehet személyes vagy online. 
  A kísérők szerzetesek.  Bővebb információ és jelentkezés november 6-ig:
 •  utkereso.szombathely@gmail.com