SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 30. vasárnap (2023. október 29.)

  • Szentségimádás óra lesz betegekért október 31-én, kedden az esti szentmise után. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
  • November 1. szerda Mindenszentek kötelező ünnepe. A megdicsőült egyház tagjait ünnepeljük. Szentmisék a Székesegyházban reggel ½ 8-kor, majd 9-kor, 12-kor és este 6 órakor lesznek, a Zárda templomban pedig este 6 órakor. A szentmisék végén elvégezzük a halottakért szóló lucernárium szertartását.
  • November 2. csütörtök Halottak napja. A szenvedő egyház tagjaiért imádkozunk. Reggel ½ 8-kor püspöki szentmise lesz az egyházmegye elhunyt püspökeiért és papjaiért, amelyet Dr. Székely János és Fekete Szabolcs püspök atyák mutatnak be. Este 6 órakor Dr. Márfi Gyula érsek atya a szentmisét minden megholtért ajánlja fel. A Zárdában este 6 órakor lesz szentmise.
  • Mindenszentek ünnepén és Halottak napján teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik templomot vagy kápolnát látogatnak meg és ott legalább Hiszekegyet, Miatyánkot imádkoznak a halottakért. A teljes búcsú elnyerhető november 1-től 8-ig temető látogatása alkalmával is. A búcsúnyerés feltétele, hogy járuljunk szentáldozáshoz és imádkozzunk a Szentatya szándékára.
  • November 2-án, elsőcsütörtökön az esti szentmise után szentségimádási óra lesz papi és szerzetesi hivatásokért János püspök és a domonkos nővérek vezetésével.
  • A Mária Országa imaközösség hazánk lelki megújulásáért rózsafüzér imádságra várja a híveket november 3-án, elsőpénteken ½ 5 órára a Zárda templomba.
  • Az egyházközségi képviselőtestület szándéka szerint minden hónap első vasárnapján a Székesegyház világításának korszerűsítésére adjuk perselyadományunkat, így jövő vasárnap minden szentmisén jó szívvel adjuk adományainkat erre a célra.
  • A Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium szeretettel várja az érdeklődő nyolcadikos diákokat és szüleiket nyílt napjára november 14-én, kedden délelőtt 9 órakor Szombathelyen a Petőfi Sándor u. 6 szám alatt. Az egyházi fenntartású  technikum 2022. szeptember elseje óta működik, oktatási és szociális ágazaton folynak a képzések.