SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 30. Vasárnap (2022. október 23.)

  • Ma missziós vasárnap van, imádkozzunk az evangélium terjedéséért. Mi is legyünk tanúságtételünkkel az evangélium hirdetői, hiszen Magyarország is missziós területté vált. Mai persely adományainkkal a missziók ügyét támogatjuk.
  • Szentségimádási óra lesz betegekért október 25-én, kedden este a szentmise után. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
  • 1870. október 28-án, 152 éve született Boldog Batthyány-Strattmann László. Pénteken az esti szentmise után ereklyéje előtt imádkozunk szentté avatásáért és kérjük közbenjárását a betegekért, orvosokért és a családokért.
  • A Boldog Brenner János Gimnázium felvételt hirdet a nyolc évfolyamos gimnáziumába a 2023/2024-es tanévre. A képzésre várja a 4. osztályos diákok jelentkezését, akik kiemelt színvonalú képzésben szeretnének részt venni a felső tagozat kezdetétől egészen az érettségiig. Továbbra is lehetőség van a 8. évfolyamos diákok számára gimnáziumi képzésre való becsatlakozásra a kilencedik évfolyamon. Az intézményben felvételi tájékoztatót tartanak október 27-én 17 órai kezdettel. 
  • A Boldog Salkaházi Sára Technikum felvételt hirdet a jövő tanévre  5 éves – érettségit és szakmát adó- képzésben: oktatási szakasszisztens, kisgyermekgondozó, -és nevelő, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és rehabilitációs szakgondozó. 3 éves érettségit nem, csak szakmát adó képzésben: szociális ápoló,-és gondozó; gyermek,-és ifjúsági felügyelő. Nyílt napra várják a 8. osztályos diákokat és szüleiket október 27-én, és 28-án 9 órára.
  • Október a rózsafüzér hónapja, imádkozzuk buzgón a szentolvasót! Kapcsolódjunk be minél többen a közös imádságba is az esti szentmisék előtt 17.00-től a Madonna-kápolnában. Vasárnaponként a Székesegyház előtti téren imádkozunk.
  • Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem című műve, a zenetörténet egyik legismertebb alkotása, csendül fel 2022. november 4-én, pénteken este 19:30-kor a Székesegyházban, a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a güssingi Városi kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar előadásában. A megrendítő darab évszázadok óta magával ragadja hallgatóit és előadóit egyaránt. Halottak napját követően ez a mű bizonyára különösen is megérinti a lelkünket. Hallgassuk meg minél többen.
  • Jegyek elővételben kaphatók a Székesegyházi Főplébánián hivatali időben.
  • (hétfőtől péntekig: 9.00-12.00; hétfőtől csütörtökig: 14.00-17.00)
  • A népszámlálás során nem kötelező válaszolni arra, hogy melyik felekezetnek vagyunk a tagjai. De kérünk mindenkit, hogy a számláló biztos kérdésére vallja meg hitét, a római katolikus valláshoz tartozását.

Mindenható, Örök Isten, aki első királyunkat arra a gondolatra indítottad, hogy országunkat a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja és általa kérje népünk számára mindenható segítségedet, most újra az Ő oltalmába ajánljuk magunkat és kérjük, segíts meg minket. Adj népünknek jó vezetőket, buzgó apostolokat, jóindulatot a társadalomban és így buzgón szolgálhassunk Téged, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen