SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP (2024. JANUÁR 21.)

  • Hétfőn fejeződik be a kilenced az esti szentmise után, amelyet Boldog Batthyány László szentté avatásáért és közbenjárását kérve imádkozunk.
  • Hétfőn kezdődik az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható.
  • A meg nem született gyermek szobra szerdán a reggeli szentmisét követően egyházmegyénkben tovább folytatja útját Szentgotthárdra, majd ezt követően Körmendre.
  • A Szombathelyi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntes beteglátogató képzést indít Szombathelyen és Zalaegerszegen. A beteglátogatás a Kórházlelkészi Szolgálat irányításával történik a kórházakban és szociális intézményekben. Az önkéntesektől heti-kétheti egy-két órás szolgálatot kérünk. További információ a hirdetőtáblára kitett plakáton olvasható.
  • Közösségileg szolgáltatjuk ki a betegek kenetét február 11-én, vasárnap a 9 órai szentmisében. Akik ebben a szentségben kívánnak részesülni, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a Főplébánián. A betegek kenetét minden évben fel lehet venni, felvehetik mindazok, akik betegség vagy bármilyen ok miatt ennek szükségét érzik. Feltétele a szentgyónás elvégzése.
  • Január 30-án, kedden este 7 órakor egyházközségi gyűlést tartunk a Székesegyház sekrestyéjében.
  • Megjelent az Adoremus februári száma, megvásárolható a sekrestyében.