SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 29. Vasárnap (2021. október 17.) MISSZIÓS VASÁRNAP

  • Október a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyházunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét, „mely Istenhez láncol minket”. Imádkozzuk buzgón, kapcsolódjunk be minél többen a közös imádságba is az esti szentmisék előtt 17.00-től.
  • Ma missziós vasárnap van, imádkozzunk a missziókért és az evangélium terjedéséért. Mi is legyünk tanúságtételünkkel az evangélium hirdetői, hiszen Magyarország is missziós területté vált. Mai persely adományainkkal a missziók ügyét támogatjuk.
  • Október 18-án, hétfőn lesz a zárdatemplom szentségimádási napja. 10 órakor lesz szentségkitétel, a 18 órakor kezdődő szentmise előtt szentségeltétel.
  • A Székesegyház ünnepi alkalmain szolgáló VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar október 18-án hétfőn, 18:00-kor tartja hagyományos jótékonysági hangversenyét a Szombathelyi Evangélikus templomban. A hangversenyen Joseph Haydn Teremtés című oratóriumának keresztmetszetét hallják az érdeklődők. További részletek a hirdetőtáblán elhelyezett plakáton olvasható.
  • Liszt Ferenc születésének 210. évfordulóján, október 22-én, pénteken 19:00-kor a nagy zeneszerző három legjelentősebb orgonaműve hangzik el a  Székesegyházban, Soós János és Lakner-Bognár András orgonaművészek előadásában. A belépés díjtalan!
  • A Szent József évhez kapcsolódva Dr. Székely János püspök atya lelkinapot tart a Martineum Felnőttképző Akadémián október 30-án, szombaton József, az igaz ember címmel. Bővebb információ és jelentkezés: www.martineum.humarkovits@martineum.hu
  • A Boldog Brenner János Gimnázium felvételt hirdet a nyolc évfolyamos gimnáziumába a 2022/2023-as tanévre. A képzésre várja a 4. osztályos diákok jelentkezését, akik kiemelt színvonalú képzésben szeretnének részt venni a felső tagozat kezdetétől egészen az érettségiig. Továbbra is lehetőség van a 8. évfolyamos diákok számára gimnáziumi képzésre való becsatlakozásra a kilencedik évfolyamon. Az intézményben felvételi tájékoztatót tartanak október 21-én 17 órai kezdettel. 
  • Akik ebben az évben még nem rendezték az egyházközségi hozzájárulást megtehetik az irodában hivatali időben vagy a sekrestyében, de banki átutalásra is van lehetőség. Szükséges adatok: Név: Szombathelyi Székesegyházi Főplébánia. Számlaszám: 11100805-18880584-36000001.Befizető neve, címe.

Az egyházközségi hozzájárulás mértéke az MKPK által az éves nettó jövedelem 0,5 %-ában lett megállapítva. Minimum 3.000,- Ft/fő. A befizetett egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a székesegyház és a plébánia céljaira használjuk fel. Minden jószándékú adományt, felajánlást köszönettel fogadunk. Egyházközségünket támogatókért szentmisét ajánlunk fel a Székesegyházban.