SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 28. Vasárnap (2021. október 10.)

  • Október a rózsafüzér hónapja, imádkozzuk buzgón a szentolvasót! Kapcsolódjunk be minél többen a közös imádságba is az esti szentmisék előtt 17.00-től. Különösen is várjuk a rózsafüzér társulatok tagjait.
  • Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. Persely adományainkkal a missziók ügyét támogatjuk.
  • A Ferenc pápa által meghirdetett világszinódus egyházmegyei megnyitása lesz október 17-én, vasárnap a 12 órakor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Székely János megyéspüspök mutatja be.
  • Magyarországi főpapi rezidenciák zenéje címmel az Erdődy Kamarazenekar művészeinek kamarahangversenye lesz a Püspöki Palota Dísztermében október 12-én, kedden 19 órakor. Részletek a plakáton találhatók. Jegyek a Szily János Látogatóközpontban vásárolhatók az előadás napján 9.00 és 17.00 óra között.
  • A Székesegyház ünnepi alkalmain szolgáló VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar 2021. október 18-án hétfőn, 18:00-kor tartja hagyományos jótékonysági hangversenyét a Szombathelyi Evangélikus templomban. A hangversenyen Joseph Haydn Teremtés című oratóriumának keresztmetszetét hallják az érdeklődők. További részletek a hirdetőtáblán elhelyezett plakáton olvasható.
  • Liszt Ferenc születésének 210. évfordulóján, október 22-én, pénteken 19:00-kor a nagy zeneszerző három legjelentősebb orgonaműve hangzik el a  Székesegyházban, Soós János és Lakner-Bognár András orgonaművészek előadásában. A belépés díjtalan!
  • Mindszenty Életkapuk címmel interaktív kiállítás nyílt a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpontban. A tiszteletreméltó bíboros életét bemutató kiállítás 2022. október 31-ig, keddtől szombatig 9 és 17 óra között korlátozások nélkül látogatható.
  • A premontreiek ebben az évben ünneplik a rendalapítás 900. évfordulóját. Ebből az alkalomból készíttettek szabadtéri vándorkiállítást, amely templom előtti téren látható. A mai premontrei atyák és nővérek az alapító, Szent Norbert karizmáit mutatják be, összekötve ezzel a kilenc évszázad lelki örökségét. 

Ima a hazáért

Mindenható, örök Isten! Kérlek, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első apostoli királyunknak és minden szentjeidnek könyörgése által adj magyar népednek egyességet és békességet; távolíts el tőlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégig bátor szabadsággal szolgáljon. A mi urunk Jézus Krisztus által.
Amen.