SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 27. Vasárnap (2021. október 3.)

  • Október a rózsafüzér hónapja, imádkozzuk buzgón a szentolvasót! Kapcsolódjunk be minél többen a közös imádságba is az esti szentmisék előtt 17.00-től. Különösen is várjuk a rózsafüzér társulatok tagjait.
  • Első csütörtökön az esti szentmise után szentségimádási óra lesz Püspök atya és a domonkos nővérek vezetésével.
  • Jövő vasárnap, október 10-én a 9 órai szentmise keretében járulnak első szentáldozáshoz a Főplébánia 4. osztályos hittanosai. Pénteken délután 16.30-tól lesz a próba, majd ezután kerül sor a gyermekek és hozzátartozóik gyóntatására. Imádkozzunk értük!
  • Tibola Imre nagyprépost lelki üdvéért lesz szentmise halálának 5. évfordulóján október 10-én, vasárnap 12 órakor.
  • Azok a középiskolás fiatalok, akik jövő évben pünkösdkor szeretnének bérmálkozni, október 5-ig jelentkezzenek a Főplébánián.
  • Megjelent a Martinus októberi száma. Ajánljuk a hívek figyelmébe.
  • A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont, valamint a Magyarországi Mindszenty Alapítvány tisztelettel meghívja Önt október 7-én 16.30 órára, a Mindszenty Életkapuk c. interaktív kiállítás megnyitójára, majd ezt követően 18.00 órától a Magyarok Nagyasszonya-előesti püspöki szentmisére a Székesegyházba. A tiszteletreméltó bíboros szülőföldjén most kinyílnak a világjárvány miatt bezárt kapuk, 2021. október 8-tól 2022. október 31-ig, keddtől szombatig 9 és 17 óra között korlátozások nélkül látogatható ez a különleges élményt nyújtó kiállítás.

„Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam” (vö. Kiv 23,20–23a)

Az Egyház hagyománya szerint mindnyájunknak van őrangyala, aki vigyáz ránk, aki sugallja számunkra a dolgokat. Hányszor hallottuk: »Ezt így kellene tennem, ez így nem jó, vigyázz!« Ez a mi útitársunk hangja. Legyünk biztosak abban, hogy az őrangyal életünk végéig elkísér bennünket tanácsaival, ezért hallgassunk rá, ne lázadozzunk! A lázadozás, a függetlenség utáni vágy olyan dolog, amely mindannyiunkban bennünk lakozik; ez a kevélység ugyanaz, mint ami a földi paradicsomban Ádám atyánkat jellemezte. Ne lázadj fel: kövesd az őrangyal tanácsait.

„Tiszteld őt!” – mondja az Úr. „Az angyal tiszteletet parancsol, van tekintélye előttünk, meg kell hallgatnunk. Hallgass a szavára, és ne ellenkezz vele! Hallgasd meg sugallatait, amelyek mindig a Szentlélektől valók! Csak az angyal hozza el nekünk. Hagyjuk, hogy kézen fogjon, és vezessen az úton, haladásra ösztökéljen!

Ferenc pápa