SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 25. Vasárnap (2021. szeptember 19. )

  • A Martinus Orgonafesztivál következő előadása a Székesegyházban szeptember 21-én, kedden 19.30-kor lesz. Mátyás István bécsi orgonaművész hangversenyét hallgathatják meg az érdeklődők. Közreműködik: Genoveva dos Santos szoprán énekművész. A koncertre a belépés ingyenes, adományaikkal a Székesegyház zenei rendezvényeit támogatják. Részletek a plakáton olvashatók.
  • Szentségek vételére való felkészülés, katekumenátus indul a Ferences Plébánián felnőttek részére. Még a hét folyamán várják a jelentkezőket. Telefon: 94/ 311-689
  • Útkereső hivatástisztázó műhelyre a hét folyamán várják a jelentkezőket. További információ az utkereso.szombathely@gmail.com címen.
  • Az örök élet forrásánál címmel Egyházmegyénk az Eucharisztikus Kongresszusra ünnepi albumot jelentetett meg. Ezzel szeretnénk egy maradandó nyomot hagyni e jelentős eseményről, valamint ráirányítani a figyelmet Egyházmegyénk sok szép értékére. Az ünnepi album megvásárolható a Martinus könyvesboltban.

Erdő Péter bíboros hálaadó imája az eucharisztikus kongresszus kegyelmeiért

Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk!
Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk.
A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék és erőforrás marad számunkra.
A pápai misén a világegyház látható közösségként is megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas családja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred táplálékával a Te életedben részesült.
A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a sok nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező hívők példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés üzenetét hordozta a járvány nehéz hónapjai után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk.
Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erőforrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat őszintén és nagylelkűen megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a történelem útját!
Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk!
A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével! Ámen.