SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 24. Vasárnap (2021. szeptember 12.)

  • A nyugdíjasok imacsoportja szeptember 13-tól, hétfőnként délelőtt 9 órakor tartja összejöveteleit a Főplébánián.
  • A Martinus Orgonafesztivál következő előadása a Székesegyházban szeptember 14-én, kedden 19.30-kor lesz. Kováts Péternek, az esztergomi bazilika orgonaművészének hangversenyét hallgathatják meg az érdeklődők. A koncertre a belépés ingyenes, adományaikkal a Székesegyház zenei rendezvényeit támogatják. Részletek a plakáton olvashatók.
  • Hittanos gyermekek részére a tanév eleji Veni Sancte, közös Szentlélekhívó imádság szeptember 19-én, vasárnap lesz a 9 órai szentmisében. Várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
  • Szentségek vételére való felkészülés, katekumenátus indul a Ferences Plébánián szeptembertől felnőttek részére. Várják mindazok jelentkezését, akik a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, szentáldozás) szeretnének részesülni, vagy hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni. Kérjük a Testvéreket, hogy ismerőseik körében is ajánlják ezt a lehetőséget. Érdeklődni és jelentkezni lehet: Szent Erzsébet Ferences Plébánia Szombathely, Szent Erzsébet tér 1. Telefon: 94/ 311-689
  • ÚTKERESŐ HIVATÁSTISZTÁZÓ MŰHELY 2021

HELYSZÍN: Hittudományi Főiskola Szombathely, Szily János utca 3.
TALÁLKOZÁSOK: Havonta 1 előre egyeztetett alkalom
TÉMÁK: önismeret, hivatás, életállapotok, imádság, istenkapcsolat, döntés, megkülönböztetés, tanúságtételek
KOROSZTÁLY: 17 – 30 év Alkalmainkra mindazon szabad életállapotú fiatalokat várjuk, akik hivatásukat keresik. Ehhez a kereséshez szeretnénk támpontokat adni, hogy egy-egy döntés könnyebben megszülessék.
Filoména OP / Juhos Benjamin OFM / Vida Katalin SSS További információ az utkereso.szombathely@gmail.com címen.

  • Az örök élet forrásánál címmel Egyházmegyénk az Eucharisztikus Kongresszusra ünnepi albumot jelentetett meg. Ezzel szeretnénk egy maradandó nyomot hagyni e jelentős eseményről, valamint ráirányítani a figyelmet Egyházmegyénk sok szép értékére. Az ünnepi album megvásárolható, illetve megrendelhető a Martinus könyvesboltban.

Alfredo José Espinoza Mateus quitói érsek gondolatai a NEK-en

Dicsérjük és adjunk hálát az Úrnak jelenlétéért az Eucharisztiában. Dicsérjük azért is, mert a világjárvány idején, amely annyi fájdalommal, szenvedéssel járt, az Eucharisztiában velünk volt, és megtanította nekünk, hogyan kell megbirkóznunk a betegséggel, a halállal, a szomorúsággal.
Az Eucharisztia nem elválaszt engem a többi embertől, hanem összeköt velük. Arra buzdít, hogy találkozzam a testvéremmel, még azzal is, aki nem szeret engem. Eggyé kell válnom Krisztussal és a testvéremmel, azzal, aki mellettem van, akinek szüksége van rám, aki beteg, veszélyben van, akit magára hagytak. A testvéremmel, aki megbántott, nem szeret engem. Mégis, szeretnem kell, segítenem, megbocsátanom neki, imádkoznom érte. Csak így tudunk helyet biztosítani magunknak a mennyországban, az örökkévalóságban. Ferenc pápa mondta: „Aki hallgat Jézusra, a nehézségek ellenére is képes őt követni, és Isten gyermekévé válik.”