SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP (2024. JANUÁR 14.)

  • Január 14-től 22-ig az esti szentmisék után kilencedet imádkozunk Boldog Batthyány László szentté avatásáért és közbenjárását kérve. Szentté avatási eljárásának nélkülözhetetlen feltétele egy csodás imameghallgatás. Kérjük hittel, bizalommal közös imádságban a szentéletű orvos közbenjárását az orvosokért, az ápolókért, a betegekért, és a családokért.
  • Január 15-én, hétfőn érkezik a Szombathelyi Egyházmegyébe a meg nem született gyermek szobra, amelyet hétfőn este 6 órakor fogadunk püspöki szentmise keretében. A szobrot Martin Hudacek szlovák szobrászművész készítette. A szobor egyházmegyénk több templomában is látható lesz, templomunkban január 15 és 23-a között lesz. Az esti szentmisék előtt a rózsafüzér imádságot a szobor előtt fogjuk végezni és a meg nem született gyermekekért ajánljuk fel.

A legfőbb mondanivalója a szobornak, amit Martin Hudacek művész is sugall alkotásával: van megbocsátás, van remény! Nagyon sok nő szenved a bűntudattól akár évtizedekig is magzatának elvesztése után, még akkor is, ha spontán vetélés és nem abortusz volt a halál oka. Magát hibáztatja amiatt, hogy gyermeke nem születhetett meg. A szobron látható törékeny gyermekalak vigasztalóan érinti meg a magába roskadt, bánkódó édesanyját, ezzel jelezve a megbocsátást felé.
A második üzenet, amit ezzel a szoborral szeretnénk átadni, hogy a meg nem született gyermekek nem vesztek el a semmibe. Bár testileg nem láthatjuk, érinthetjük őket, hitünk szerint ők már a Mennyei Atyánál vannak, nagyon jó helyen.
A harmadik közlendője e szobornak, hogy minden megfogant élet értékes, egyedi és megismételhetetlen.
Bátorítjuk a kedves Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek el és imádkozzanak a szobor jelenlétében az élet Urához, hogy gyógyítsa be életünk testi és lelki sebeit.

  • Szent Fábián és Sebestyén vértanúk napja Szombathely város fogadalmi ünnepe. Jövő vasárnap a 9 órakor kezdődő püspöki szentmise keretében újítjuk meg őseink fogadalmát. Egyúttal ebben a szentmisében tartjuk meg a leendő bérmálkozók kiválasztási szertartását.
  • Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja is lesz. Olvassuk rendszeresen a Bibliát, Isten hozzánk szóló üzenetét! Imádkozzunk azért, hogy az evangélium örömhíre minél több emberhez eljusson!
  • Szentségimádási nap lesz a Zárdatemplomban január 18-án, csütörtökön. Délelőtt 10 órától az este 6 órakor kezdődő szentmiséig lesz lehetőség a csendes adorációra.
  • A Boldog Brenner János Általános Iskola a következő tanévre is meghirdeti az 1. évfolyamára való jelentkezést.

A beiratkozások előtt az iskola szeretettel hívja a nagycsoportos gyermekeket és szüleiket a január 18-án, csütörtökön délután 5 órakor induló, iskolára felkészítő foglalkozásokra. A foglalkozások lehetővé teszik a gyermekek és szüleik számára az iskolával és az iskolás élettel való ismerkedést. További időpontok: február 1. és február 15. minden alkalommal délután 5 órakor.
Továbbá a Boldog Brenner János Gimnáziumban tájékoztatót tartanak a felvételről, a 4. és a 8. évfolyamos diákok számára január 17-én, szerdán délután 5 órai kezdettel.
Mindkét program helyszíne az iskola Táncsics Mihály u. 48. alatti épülete.