SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 14. Vasárnap (2022. július 3.)

  • MA Péter-fillér gyűjtés lesz, amely az egyetemes egyház kormányzását, valamint a pápa karitász tevékenységét segíti.
  • A Martinus Orgonafesztivál következő előadása július 5-én, kedden 20.00 órakor lesz a Székesegyházban. Kecskés Mónika és Deák László orgonaművészek hangversenyét hallgathatják meg az érdeklődők. A belépés díjtalan.
  • Elsőcsütörtökön az esti szentmise után szentségimádási óra lesz. A közös imádságot Püspök atya és a domonkos nővérek vezetik.
  • Megjelent a Martinus júliusi száma. Ajánljuk a hívek figyelmébe.
  • Szent Márton püspökké szentelésére emlékeznek Lukácsházán a Csömötei-hegyen július 4-én 17.00-kor Fekete Szabolcs segédpüspök vezetésével. A csoport vonattal indul Szombathelyről 15.06-kor.

A Boldogságos Szűz Hálaéneke, a Magnificat a Szentírásból vett dicsőítés: Mária ezzel válaszol rokona, Erzsébet köszöntésére, s magasztalja Istent megváltó művéért (Lk 1,47-55). Már az őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke, s azóta is imádkozzuk az esti zsolozsmában, a közösségi és magán imádságokban. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban.

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.