SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 13. Vasárnap (2022. június 26.)

  • Június 29-én, szerdán Szent Péter és Pál apostolok ünnepén lesz a Székesegyház nyári szentségimádási napja. Az egyházmegyei beosztás szerint e napon mi képviseljük az Egyházmegyét a szentségi Jézus előtt. Ezért buzgóbban kapcsolódjunk be a csendes adorációba, szakítsunk időt napközben az Oltáriszentség előtt végzett egyéni imádságra.
  • Július 1-én, elsőpénteken 16.30-kor a zárdatemplomban a Mária Országa Imaközösség hazánk lelki megújulásáért ajánlja fel a rózsafüzér imádságot.
  • Elsőpénteken az esti szentmise előtt Jézus Szíve litániát imádkozunk.
  • Július 2-án, szombaton Sarlós Boldogasszony  ünnepén az esti szentmisét 19 órakor Székely János megyéspüspök mutatja be. A szentmise végén külön áldásban részesülnek a gyermekre vágyók, fiatal házasok, jegyesek, házasságra készülő fiatalok.
  • Július 3-án, vasárnap a 9 órai szentmisében tartjuk meg Székesegyházunk Sarlós Boldogasszony búcsúját. A szentmisét Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök mutatja be.
  • Jövő vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz, amely az egyetemes egyház kormányzását, valamint a pápa karitász tevékenységét segíti.
  • Jótékonysági hangverseny lesz a gencsapáti Gólyafészek Gyermekotthon javára a Székesegyházban június 28-án, kedden 20.00 órakor.Közreműködik: Gál Gabi, VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar, Savarai Szimfonikus Zenekar.
  • Nyáron bizonyára több idő jut az olvasásra, lelki töltekezésre is, ezért ajánljuk a Hívek figyelmébe a katolikus sajtótermékeket. Megvásárolhatók az újságos asztalon. A régebbi számok ingyen elvihetők.

HIMNUSZ – SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOKRÓL

Víg ének árad földünkön ma szerteszét,
ma üljük két nagy főapostol ünnepét.
Vérével őket Megváltónk szentelte fel,
és Egyházában fővezérül tette meg:
Szent Pétert és Pált zengik minden nemzetek.
Mint két olajfa, ők előtte díszlenek,
mint két nagy fáklya, lángolóan fénylenek,
csodáljuk égnek két sugárzó ablakát;
ők bűnök láncát oldva börtönt törnek át,
s hívőknek nyitják mennyek boldog ajtaját.
Vég nélkül áldja énekszó a jó Atyát,
hasonlón hozzá egyszülöttjét, szent Fiát,
a Szentléleknek szóljon áldás, hódolat,
a Háromsághoz szálljon hálaáldozat,
most és örökre őt dicsérje szív, ajak. Ámen.