SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 13. Vasárnap (2021. június 27.)

  • Június 29-én, kedden Szent Péter és Pál apostolok ünnepén lesz a Székesegyház nyári szentségimádási napja. Az egyházmegyei beosztás szerint e napon mi képviseljük az Egyházmegyét a szentségi Jézus előtt. Ezért buzgóbban kapcsolódjunk be a csendes adorációba, szakítsunk időt napközben az Oltáriszentség előtt végzett egyéni imádságra.
  • Szentségimádási óra lesz betegekért június 29-én, kedden este a szentmise után. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
  • Első csütörtökön az esti szentmise után szentségimádási óra lesz. A közös imádságot Püspök atya és a domonkos nővérek vezetik.
  • Július 2-án, pénteken Sarlós Boldogasszony  ünnepén az esti szentmisét 19 órakor Székely János megyéspüspök mutatja be. A szentmise végén külön áldásban részesülnek a gyermekre vágyók, fiatal házasok, jegyesek, házasságra készülő fiatalok.
  • A Mária Országa imaközösség hazánk lelki megújulásáért rózsafüzér imádságra hívja a híveket július 2-án, pénteken 16.30-ra a zárdatemplomba.
  • Július 4-én, vasárnap a 9 órai szentmisében tartjuk meg Székesegyházunk Sarlós Boldogasszony búcsúnapját. A szentmisét Kiss Sándor aranymisés atya mutatja be.
  • Jövő vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz, amely az egyetemes egyház kormányzását, valamint a pápa karitász tevékenységét segíti.

Péter és Pál apostol főünnepe

Közülük Péter jelenti a szilárdságot, az állhatatosságot és a folytonosságot. Pál pedig a nyíltságot, az evangélium teljességét és szabadságát. így ők ketten együtt jelentik számunkra az Egyház teljes képét. Mindkettőjükben az a kegyelem működött, amely bennünket is összehozott ebben az órában, hogy a szentmisében lelkileg megújuljunk.
Szent Péter és Szent Pál apostol, járjatok közben értünk. Uram, védelmezd népedet és amely Péter és Pál apostolaidnak pártfogásában bizakodik, örök oltalmaddal őrizd meg. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.