SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Évközi 1. Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése (2022. január 9.)

  • A mai nappal bejeződik a karácsonyi ünnepkör. Hétfőtől az évközi időszak kezdődik.
  • Január 14-től 22-ig kilencedet imádkozunk Boldog Batthyány László szentté avatásáért és közbenjárását kérve az esti szentmisék után ereklyéje előtt. Szentté avatási eljárásának nélkülözhetetlen feltétele egy csodás imameghallgatás. Kérjük hittel, bizalommal közös imádságban a szentéletű orvos közbenjárását az orvosokért, betegekért és a családokért. A kilencedet tartalmazó imafüzet megvásárolható a sekrestyében.
  • Szent Fábián és Sebestyén vértanúk napja Szombathely város fogadalmi ünnepe. Január 23-án, vasárnap a 9 órakor kezdődő püspöki szentmise keretében újítjuk meg őseink fogadalmát és imádkozunk a mostani járvány megszűnéséért.  Várjuk a Híveket erre a szentmisére.
  • A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumban felvételi tájékoztatót tartanak a leendő 5. és 9. évfolyamos diákok és szüleik részére,  január 12-én 17 órai kezdettel. A járványügyi helyzetre való tekintettel a leendő elsős gyermekek és szüleik számára hirdetett iskolára felkészítő foglalkozásokat jelenléti formában nem tartják meg. Addig is az iskola honlapjáról tájékozódhatnak az intézményről és a felvétel rendjéről.
  • Az egyház zenei kincsének egyik legértékesebb, leghitelesebb része a gregorián ének. Ezért Dr. Pem László kanonok úr vezetésével egy gregorián kórust szeretnénk létrehozni. A kórus a székesegyház és az egyházmegye egyes nagyobb eseményein, ünnepein fogja ellátni a zenei szolgálatot. A kórusba jelentkezni Lakner-Bognár András karnagy úrnál lehet.
  • Megjelent a Martinus újság januári száma. Ajánljuk a Hívek figyelmébe.

Ferenc pápa gondolatai a keresztségről

A keresztség szentségnek a lelki hatásai ugyan láthatatlanok a szemnek, de hatékonyak annak a szívében, aki új teremtménnyé vált és kifejezést nyernek a fehér ruha és az égő gyertya átadásával.
Természetesnek tűnt kezdettől fogva, hogy az újonnan megkereszteltek fehér ruhába öltöznek és égő gyertyát kapnak a Krisztusban és a Szentlélekben való élet hasonlóságára. A fehér ruha, miközben jelképesen kifejezi a szentségben megtörtént eseményt, az isteni dicsőségben átalakultak állapotát hirdetik.
Engedd, hogy a keresztség kegyelme gyümölcsöt hozzon a szentség útján. Engedd, hogy minden szabad legyen benned az Isten számára és válaszd az Istent újból. Ne veszítsd el bátorságod, mert tiéd a Szentlélek ereje és a szentség, ami végül is a Szentlélek gyümölcse az életedben.