SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Advent 3. Vasárnapja (2021. december 12.)

  • Adventben hétfőtől szombatig 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék. Továbbra is van szentmise 7.30-kor és 18.00-kor.
  • A hét folyamán látogatjuk meg otthonaikban idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a templomba, hogy elvégezzék karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozáshoz járuljanak. Kérjük, kedd délig jelentsék be őket a Főplébánián vagy a sekrestyében.
  • December 15-ig adhatják le a kedves Hívek tartós élelmiszer adományaikat, amelyeket a karitász munkatársai juttatnak el rászoruló családokhoz karácsonyra. Várjuk önkéntesek jelentkezését is, akik ebben a szolgálatban szívesen segítenének.
  • Advent 4. vasárnapján, december 19-én 18 órakor Püspök atya mutat be szentmisét. Ekkor érkezik a betlehemi láng a Székesegyházba cserkések közreműködésével.  
  • A Kalász csoport által kezdeményezett adománygyűjtés eredményeként 319 500,- Ft gyűlt össze a Covid-árvák javára, az összeg elutalásra került a Regőczi Alapítvány számlájára. Köszönjük a támogatást.
  • Ferenc pápa 2023 őszére hívta össze a következő rendes püspöki szinódust, amelynek témája maga a szinodalitás (egy úton haladás), mottója: Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel, misszió. Az eddigi évtizedek hagyományától eltérően Ferenc pápa szeretne konzultálni az egész világon élő hívőkkel. A vatikáni tanácskozást egy kétéves előkészítő időszak előzi meg. Ennek első szakasza az egyházmegyékben, helyi szinten folyik.

Püspök atya azt kéri, hogy közösségekben, családokban együtt gondolkodva minél többen válaszolják meg ezeket a kérdéseket segítve egyházmegyénk és a világegyház tisztánlátását, munkáját!
A kérdőív letölthető: pasztoralis.martinus.hu, Jó lenne, ha online formában töltenék ki.
Akinek ez gondot okoz, nyomtatott kérdőívet tudunk adni a Főplébánián és a sekrestyében. 
A szinódusi folyamat egyházmegyei szakasza 2022. március 31-én zárul. Előre is köszönjük mindazok közreműködését, akik segítenek abban, hogy Ferenc pápa szándékának megfelelően Isten népe megtalálhassa hangját az Egyház nagy közösségében!

Adventi kérés

Azt mondtam egy angyalnak,
aki az év kapujánál fogadott:
adj nekem egy lámpást,
hogy biztos léptekkel
mehessek szembe
a bizonytalansággal.

Ő így válaszolt:
– Indulj csak a sötétbe,
és tedd kezed Isten kezébe.
Ez jobb, mint egy lámpás,
és biztosabb, mint egy ismert út.