SZÉKESEGYHÁZI HIRDETÉSEK – Advent 1. Vasárnapja (2022. november 27.)

  • Adventben hétfőtől szombatig 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék. Továbbra is van szentmise 7.30-kor és 18.00-kor.
  • Szentségimádási óra lesz betegekért november 29-én, kedden este a szentmise után. Várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének az Oltáriszentségben jelenlévő gyógyító Jézussal.
  • Elsőcsütörtökön az esti szentmise után szentségimádási óra lesz a szalézi szerzetesek és animátorok vezetésével.
  • A Mária Országa imaközösség hazánk lelki megújulásáért ajánlja fel a rózsafüzér imádságot december 2-án, pénteken 16.30-tól a zárdatemplomban.
  • Elsőpénteken az esti szentmise előtt 17.40-től Jézus Szíve litániát imádkozunk.
  • „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” jótékonysági akció keretében, a Székesegyházban kihelyezett kosarakba adhatják le a kedves Hívek tartós élelmiszer adományaikat december közepéig, amiket a karitász munkatársai juttatnak el rászoruló családokhoz karácsonyra. Várjuk önkéntesek jelentkezését is, akik ebben a szolgálatban szívesen segítenének.
  • Advent 1. és 2. hétvégéjén a szentmisék után a templom előterében a Kalász-csoport ismét bemutatja karácsonyi díszeit, képeslapjait, amelyek adomány ellenében elvihetők.
  • Advent folyamán meglátogatjuk otthonaikban idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a templomba, hogy elvégezzék karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozáshoz járuljanak. Kérjük, jelentsék be őket a Főplébánián vagy a sekrestyében.
  • Mozart: Missa brevis in d-moll című oratóriuma csendül fel a Szent Márton Városi Kórus előadásában vonósnégyes kísérettel az ELTE SEK Dísztermében november 28-án, hétfőn 19.00 órakor. Ennek a szép misének a tételeit külön elemzi Horváth Imre karnagy.

Uram, Jézusom!
Mit is kérjek tőled ebben az adventben?
Kérlek, jöjj szívem mélységeibe, és maradj velem. Formálj és alakíts.
Vagyis ne engedd, hogy ajkamra jöjjön olyan szó, amely a te ajkadról nem hangozhatott volna el. Arra is kérlek, ne hagyj elhatalmasodni bennem olyan eszméket, melyek nem a te gondolataidból fakadnak.
Áldd meg adventi napjaimat, adj erőt, mert nem akarom, hogy valaha is olyat tegyek, vagy tervezzek, amit te soha meg nem tennél.
Uram, Jézusom! Szavaid legyenek meghívás számomra, a magad útjának szent kalandjára, hogy csatlakozzam hozzád. Minden útbaigazításod legyen számomra boldogság és lelki béke. Leírt szavad a Bibliából, mint egy jó térkép legyen eligazító számomra a különböző eszmék kavargó rengetegében! Add meg, hogy adventi életem ne csak várakozás, hanem a hozzád érkezés öröme is legyen. Ámen!